مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران « دوره 6، شماره 23

 1. بررسي تاثير مكمل هاي آهن، يد و توام آنها بر وضعيت هورموني تيروئيد دختران نوجوان مبتلا به فقر آهن
  محمدحسن افتخاري، نويد سعادت، محمود جلالي، سيدعلي كشاورز، محمدرضا اشراقيان، آميتيس بهراميان
 2. بررسي تغييرات هورمون هاي تيروئيدي پس از پيوند كليه
  نصرت اله ضرغامي، محمد رهباني، حسن اردكاني، علي خسروبيگي
 3. بررسي اثر نوع زايمان و استفاده از مواد ضد عفوني كننده يددار در هنگام زايمان بر مقادير تيروتروپين بند ناف و ميزان هيپرتيروتروپينمي در منطقه اي با يد كافي
  آرش اردوخاني، پروين ميرميران، رضا نجفي اسدالهي، مهدي هدايتي، مسعود محرم زاده، عباس اوليا، فريدون عزيزي
 4. بررسي تاثير تزريق داخل گره اي اتانول 96% در درمان گره هاي سرد منفرد خوش خيم مقاوم به سركوب با لووتيروكسين
  حبيب الله مصطفوي، محمدحسين دباغ منش
 5. ارزيابي اتوآنتي بادي هاي ضد پراكسيداز و ضد تيروگلبولين، تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروئيد در افراد مبتلا به هيپوتيروئيديسم دايم تا 5 سال بعد از ابتلا به تيروئيديت پس از زايمان
  فرزانه سروقدي، مهدي هدايتي، يداله محرابي، فريدون عزيزي
 6. بررسي رابطه كلسيم و ويتامين D با ويتامين A و E سرمي در زنان باردار تهراني
  صالح زاهدي اصل، الهه عيني، فريدون عزيزي
 7. بررسي شيوع ديابت بارداري در زنان باردار در بندرعباس
  فرزاد حدائق، معصومه خيرانديش، شافعي رحيمي، مريم توحيدي
 8. بررسي اثر تجويز خوراكي گياه ترخون بر ميزان گلوكز و چربي هاي خون در مدل تجربي ديابت قندي وابسته به انسولين در موش صحرايي نر
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، فرشاد روغني دهكردي
 9. بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام بر اساس شاخص هاي ايسكميك مينه سوتا در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با عوامل خطرساز قلبي-عروقي
  حسن صفايي، مسعود اميني، محبوبه فرماني
 10. روند هشدار دهنده افزايش دور كمر در كودكان و نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران
  پروين ميرميران، فاطمه محمدي، يداله محرابي، فريدون عزيزي
 11. نتايج بلند مدت آدرنالكتومي تام براي بيماري كوشينگ
  امير بهرامي، عليرضا عابد مقدم