مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ديابت و ليپيد ايران « دوره 4، شماره 1

 1. مطالعه ژن كانديدا در رتينوپاتي ديابتي: ژن eNOS
  جواد توكلي بزاز، ورا پراويكا، آندره بولتون، يان هاچينسون
 2. ژنتيك ديابت نوع يك: بررسي نقش ژن TNF-α
  جواد توكلي بزاز، ورا پراويكا، آندره بولتون، يان هاچينسون
 3. اثر عوامل گياهي كاهنده قند خون بر آنزيم هاي آنتي اكسيدان و يون هاي فلزي در موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
  آنو كاندرا، عباسعلي مهدي، وجيه ريضوي، ر-ك سينق، سهيل احمد، ل-س ميشرا
 4. شيوع ديابت در دوران پس از زايمان در زنان با سابقه ديابت بارداري
  آرش حسين نژاد، ژيلا مقبولي، باقر لاريجاني
 5. بررسي اپيدميولوژيك ديابت نوع 2 خانوادگي در تهران
  فرزاد نجفي پور، فريدون عزيزي، معصومه زارعي زاده
 6. مقايسه شيوع ديابت بارداري بر اساس معيارهاي كارپنتر كوستان و NDDG
  احياء گرشاسبي، سيدمحسن خوش نيت نيكو، مريم عباسيان، بيتا رجبي پور، نادر فلاح
 7. بررسي شيوع ديابت، IFG و IGT در اعضاي خانواده درجه اول فرد مبتلا به ديابت نوع 2 در تبريز (افراد بالاي 30 سال)
  فرزاد نجفي پور، معصومه زارعي زاده
 8. اثر درمان تركيبي گلي كلازيد و متفورمين در كنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع 2
  مهناز لنكراني، فاطمه بندريان، عذرا طباطبايي، محمد پژوهي، باقر لاريجاني
 9. اختلالات خودايمني تيروئيد در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 در جنوب ايران، شهر بندرعباس
  فرزاد حدائق، مريم توحيدي، هادي هراتي، مرجان فرشادي، پريسا استعانه
 10. غربالگري قلب و عروق خانواده هاي در معرض خطر بالا: يك مطالعه بر اساس مدل مشاركت دانش آموزان
  حسين فخرزاده، رسول پورابراهيم، فاطمه بندريان، رامين حشمت، فروزان جليل پور، معصومه نوري، عذرا طباطبايي، فرزانه زاهدي، ايمان رحيمي، سارا قطبي
 11. مقايسه اثر دو رژيم هورمون درماني در زنان منوپوز بر ليپيدها و فعاليت فاكتورهاي انعقادي فيبرينوژن، VII و VIII و IX
  صديقه عسگري، اكرم پورشمس، سيما ذوالفقاري، معصومه صادقي، غلامعلي نادري، نازيلا عسگري، مريم فاضلي
 12. ارتباط شاخص توده بدني و نسبت دور كمر به باسن با سكته حاد قلبي
  محمد عليدوستي، غلامرضا داودي
 13. شيوع پرفشاري خون و اختلالات چربي خون در بيماران تازه تشخيص داده شده ديابت نوع دو
  اعظم تيموري، ژيلا بهروز، مسعود اميني