مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 17، شماره 40

 1. مقايسه پهناي مزيوديستالي دندان ها در طرف راست و چپ در افراد با اكلوژن نرمال
  مهري زرين قلم
 2. ارزيابي وضعيت شروع درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس II اسكلتي با شاخص تكامل مهره هاي گردني (CVMS)
  زهرا دليلي، آزاده مياندج
 3. بررسي تاثير سه روش آماده سازي سطح در باند بين آلياژهاي بيس متال و ماده (Targis (Ceromer
  شهين ركني، شروين مهديزاده
 4. ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر تهران
  يداله سليماني شايسته، عليرضا قنبري
 5. تعيين توزيع تنش استخوان اطراف ايمپلنت هاي فك پايين در طرح هاي مختلف پروتز به هنگام Mandibular-flexure
  سعيد نوكار، روشنك بقايي نائيني
 6. بررسي مقايسه اي خارج دهاني استفاده از سه نوع گلاس آينومر به عنوان لاينر چسبنده در افزايش مقاومت شكست دندان هاي ترميم شده با آمالگام
  فرشته شفيعي، زهره برهان حقيقي
 7. تغييرات عمودي صورت به دنبال درمان هاي ارتودنسي به روش Edgewise همراه با كشيدن دندان
  فرزين هروي، شهرزاد صحافيان
 8. مقايسه ميزان پاكسازي سه نوع سيستم Rotary و Reciprocal و Vertical در آماده سازي كانال ريشه
  محمدسعيد شيخ رضايي، نصرت اله عشقيار، بابك فرزانه، كاظم آشفته يزدي
 9. بررسي اثر پخت هاي مكرر چيني و نوع آلياژ بيس متال و نابل بر انطباق مارژين شولدر پرسلن
  رضا خدادادي، شهين ركني، محمد نجفي پور
 10. بررسي ميزان آگاهي كاركنان شاغل در شبكه بهداشتي، درماني استان قم درباره سلامت دهان و دندان
  سيدجلال پورهاشمي
 11. ارزيابي باليني تاثير درمان ريشه در بهبود نسوج پريودنتال در مبتلايان به پريودنتيت مزمن پيشرفته
  رخساره صادقي، كيومرث نظري مقدم، جهاندخت جوينده
 12. ارزيابي كمي Porphyromonas gingivalis قبل و بعد از درمان غير جراحي پريودنتال در پاكت هاي عميق بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم
  زينب كدخدا، ساحل سنجابي