مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 6، شماره 24

 1. بررسي تاثير كتامين خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر آمادگي كودكان جهت عمل جراحي
  اكبر رستمي نژاد، فرحناز رئيس كريميان، كرامت الله زندي قشقايي
 2. تغذيه تكميلي و برخي عوامل موثر بر آن در استان كهگيلويه و بويراحمد
  صديقه ابراهيمي، عزيزالله پورمحمودي
 3. بررسي تاثير برنامه هاي مراقبتي-بهداشتي بازديد منزل در دوره بعد از زايمان بر تداوم شيردهي و وزن گيري شيرخوار در شهرستان كرمان، سال 1375
  افسر فرود، افسانه فرود
 4. تعيين رابطه مصرف ميان وعده در كودكان دبستاني ياسوج با شاخص هاي تن سنجي
  افسانه احمدي، جان محمد ملك زاده، سعادت پرهيزگار، كامبيز كريم زاده
 5. شيوع پره اكلامپسي و عوارض مادري و جنيني آن در زنان مراجعه كننده به زايشگاه بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج، سال 1380
  ميترا صفري
 6. بررسي سلامت رواني در زنان استفاده كننده از روش پيشگيري از بارداري بستن لوله هاي رحمي در شهر ياسوج
  علي عباسي، اصغر كنعاني
 7. بررسي عوامل موثر در اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1377
  كرامت الله زندي قشقايي، محمدعلي حسيني، سادات سيدباقر مداح
 8. درجه حرارت بدن بيماران بعد از اعمال جراحي شكم در اتاق عمل هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر ياسوج
  ناصر فرهادي، كرامت الله زندي قشقايي، رحيم استوار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *