مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اورولوژي ايران « دوره 6، شماره 21

 1. پيوند از حيوان (Xenotransplantation)
  فرامرز فاضلي
 2. بررسي P53 در كارسينوم ترانزيشنال سطحي مثانه و رابطه آن با مراحل، درجات و عود بيماري
  غلامرضا خاكپور، علي اكبر مومني، پيروز صالحيان
 3. بررسي رابطه فاكتورهاي متابوليكي خون و ادرار با تشكيل سنگ هاي كلسيمي در مراجعين به بيمارستان شهيد لبافي نژاد تهران
  عباس بصيري، محمود پروين، علي طبيبي، رامين خدام
 4. سنگ هاي ادراري در كمپلكس اكستروفي-اپيسپادياز: مطالعه در 254 مورد
  منصور ملائيان
 5. بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي سيستم ادراري با استفاده از سونوگرافي قبل از تولد
  سيدكاظم مداين، رباب مقصودي
 6. اندازه گيري طيف مقادير نرمال اروفلومتري در زنان شهرستان تبريز
  محسن امجدي، فهيمه كاظمي راشد
 7. بررسي ميزان رضايت و عوارض وازكتومي در مردان وازكتومي شده شهرستان هاي بيرجند و نهبندان از سال 1370 تا 1376
  اصغر حبيبي، محمد افشار، برات برهاني، محسن سردارخاني
 8. مقايسه اثرات همودياليز و پيوند كليه روي عملكرد توليد مثل مردان مبتلا به نارسايي مزمن كليه
  علي رازي، محمودرضا مرادي
 9. بررسي ده ساله تشخيص و درمان فئوكروموسيتوم
  رحيم تقوي، فرشيد پوررضا، عبدالله رمضاني
 10. گزارش دو مورد فئوكروموسيتوم مثانه و مروري بر مقالات
  رضا مهدوي، سيدرحيم تقوي، شهره شريف كاشاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *