مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 7، شماره 1

 1. تومورهاي تخمدان در كودكان و نوجوانان: بررسي موارد مشاهده شده طي 20 سال اخير از بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع)
  مهري تفضلي، سعادت ميرصدرائي
 2. بررسي فراواني نسبي اختلالات سلول هاي اپي تليال در اسميرهاي سرويكوواژينال در زنان مراجعه كننده به مركز درماني بيمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال هاي 80-1375
  نوشين افشار مقدم، عبدالرضا صباحي، اردشير طالبي
 3. ميزان آگاهي مردم يزد در مورد واكسيناسيون بالغين
  جمشيد آيت الهي
 4. بررسي ميزان شيوع اختلالات كف لگن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان حضرت زينب (س) مشهد در سال 1382
  فريده اخلاقي
 5. سرطان داخل اپيتليومي دهانه رحم: مطالعه شيوع، عوامل خطر و نحوه درمان اين بيماران
  زهره يوسفي، مريم مسينايي
 6. بررسي شيوع عوامل خطر عمده قلبي عروقي در 100 زن يائسه با بيماري ايسكميك قلبي در مقايسه با 100 بيمار مرد در بخش قلب بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، 82-1381
  محمود محمدزاده شبستري، علي اصغر دادگر، هورك پورزند
 7. بررسي ارتباط شاخص توده بدني مادر در ابتداي حاملگي با عوارض بارداري و زايمان و عوارض نوزادي در زنان اول زا مراجعه كننده به درمانگاه هاي بهداشتي در سال 79-1378
  زهرا شهشهان، پروين دخت كلانتري
 8. اندازه گيري سطح Anti-HBs ناشي از واكسن هپاتيت B در كاركنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد
  جمشيد آيت الهي، محمدرضا شريفي، فريده سبزي، عليرضا زارع
 9. جراحي متاستازهاي ريوي ناشي از تومورهاي ژنيكولوژيك، 82-1374
  سيدحسين فتاحي معصوم
 10. تاثير برنامه مراقبتي كمر در كمردرد دوران بارداري
  ابراهيم قيم حسنخاني، محمدتقي پيوندي
 11. راديوگرافي دنداني پيش از زايمان و تولد نوزاد با وزن كم
  فاطمه تارا
 12. اندازه گيري هورمون گنادوتروپين جفتي به عنوان يك روش پيشگويي كننده حاملگي در روش هاي حاملگي كمك شده (ART)
  نفيسه ثقفي، فاطمه وحيد رودسري
 13. جراحي هاي شكمي در 90 خانم حامله
  محمد قائمي، منيره پورجواد
 14. بررسي بيماري هموليتيك نوزادان به علت ناسازگاري ABO
  اشرف محمدزاده، محمدجواد پريزاده، واحدين، ياوري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *