مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 31، شماره 25-26

 1. بررسي ميكروبيولوژيك ترشحات گوش در 1045 بيمار خردسال
  طاهره راشد، محمد ناظم
 2. گزارشي از تنگي هاي مجرا كه در بيمارستان قائم بصورت يك مرحله ترميم شده اند
  امين كدخدايان، محمود مهرآوران
 3. تجربه ما در درمان ضيق مجراي پيشابراه و ارزيابي 25 مورد آن
  رحيم تقوي، محمدرضا واسعي
 4. هيپوپاراتيروئيديسم اوليه و گزارش يك مورد آن
  داود شريفي دلوئي، محمدمهدي اعتمادي، عطاالله بهروز اقدم
 5. خونريزي تحت عنكبوتيه در كودكان و نوجوانان
  محمد فرجي
 6. بيماري ذخيره گليكوژن و گزارش يك مورد آن
  محسن جعفرزاده اصفهاني، منصوره اميدوار تهراني
 7. گزارش دو مورد حاملگي در بيماري با آنومالي سرويكس
  حسين مرندي، فاطمه وحيد رودسري
 8. عوارض ناگوار داروهاي ضد صرع بويژه فنيل هيدانتوئين و گزارش 22 مورد آن
  محمدمهدي اعتمادي
 9. نئوپلاسم هاي بدخيم اوليه متعدد و گزارش 16 مورد آن و مروري بر مواردي كه تاكنون گزارش شده است
  داود شريفي دلوئي، محمدحسين صالحي
 10. استفاده از همودياليز در درمان سندروم هپاتورنال: گزارش 2 مورد
  خسرو نوربخش (مترجم)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *