مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 43

 1. بررسي هيستوپاتولوژيك ضايعات كبد در بيماران دياليزي و پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان گلستان اهواز در طي 5 سال اخير
  ايران رشيدي، معصومه خالو، عليرضا مظفري
 2. تجزيه و تحليل علائم باليني و آزمايشگاهي بيماري سيكل سل و سيكل تالاسمي در استان خوزستان
  خدامراد زنديان، محمد پدرام، سيد عبدالمجيد جهانمهر، حميد حمادي، احسان ولوي
 3. بررسي اثر كتواسيدوز ديابتي بر عملكرد ميوكارد در كودكان
  حمداله كرمي فر، غلامحسين عجمي، هما ايلخاني پور
 4. بررسي عوامل ضايع كننده فيلم هاي راديوگرافي در بخش هاي راديولوژي بيمارستان هاي امام خميني و گلستان اهواز
  سيدعلي حسين صابري، محمدحسين حقيقي زاده، حميد نيك پيك، علي افروز
 5. نتايج درمان سينوس پيلونيدال بروش رزكسيون محدود
  محمدحسين سرمست شوشتري، شهنام عسگرپور، علي بي آزار، محمدرضا پي پل زاده
 6. ارزيابي DMFT و وضعيت بهداشت دهان و لثه در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر اهواز در سال 1381
  نغمه قاري زاده، محمدحسين حقيقي زاده، وفا صابر حجي، آرمين كريمي
 7. بررسي شيوع آسيب هاي كليوي در كودكان مبتلا به دريچه پيشابراهي خلفي
  علي احمدزاده، محمد مومن غريبوند
 8. بررسي اثرات ZD7288 و UL-FS49 بر گره سينوسي-دهليزي سالم و دست نخورده قلب خرگوش
  محمدرضا نيكمرام، مارك ر بويت، هادي فتحي مقدم
 9. بررسي تاثير سه روش تحريك تخمك گذاري، كلوميفن تنها، كلوميفن+پريمارين و كلوميفن+HMG روي ضخامت و الگوي اندومتر
  نسرين سحرخيز، تقي رازي
 10. جداسازي و كشت كلوني هاي سلولي حاصل از توده داخلي جنين موش
  محمود هاشمي تبار، فاطمه جوادنيا، روشنك غضنفري، مريم باعزم، علي محمد ملك عسكر، مسعود حمادي
 11. گزارش 25 مورد لاپاراسكوپي در بين 572 بيمار با دردهاي مبهم شكمي مراجعه كننده به بيمارستان گلستان اهواز به مدت يك سال
  نوذر درستان