مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 11، شماره 20

 1. جداسازي و تعيين خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتكس درخت انجير بومي خراسان (Ficus carica)
  اميد رجبي، عبدالرضا وارسته، جواد داناي باغكي، علي براتيان، ليلا جهانگيري
 2. ارتباط هيرسوتيسم با ميزان هورمون هاي جنسي
  رضا قادري، غلامرضا شريف زاده، راحله فرامرزي، ريحانه فرامرزي
 3. بررسي عوامل موثر بر لخته داخل دهليز چپ در بيماراني كه تحت عمل جراحي دريچه ميترال قرار گرفته اند
  اسدالله ميرزايي، طوبي كاظمي
 4. ويژگي هاي رواني-اجتماعي اقدام كنندگان به خودكشي در مقايسه با افراد عادي در بيرجند
  ناهيد مهران، جعفر بوالهري، علي اصغر اصغرنژاد فريد، محمدرضا ميري
 5. تعيين نورموگرام شاخص توده بدني در كودكان 7-12 ساله شهر بيرجند و مقايسه آن با منحني هاي مرجع مركز كنترل بيماري ها
  فاطمه طاهري، سيدمحمود حسيني، سيد عليرضا سعادتجو
 6. بررسي علائم باليني و پيش آگهي فلج عصب اكولوموتور در بيماران مبتلا به ديابت
  عباس قرباني، احمد چيت ساز، سيدمحمود نوريان
 7. ميزان رضايت بيماران در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران
  حسن انصاري، فربد عبادي، غلامعلي ملاصادقي
 8. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بوعلي سيناي قزوين نسبت به بيماري ديابت
  امير جوادي، مريم جوادي، فرزانه سروقدي
 9. بررسي علل بستري شدن مبتلايان به بيماري هاي چشمي در بيمارستان هاي شهر بيرجند، 80-1373
  غلامحسين يعقوبي، سيدمحمود حسيني
 10. گزارش موردي از يك عارضه نادر و تهديد كننده حيات در عمل جراحي قلب كودك شش ساله
  مراد هاشمزهي، مهين اسماعيلي