مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 9، شماره 39

 1. مقايسه تاثير وريد صافن اتولوگ با گرافت گورتكس بر فيستول هاي پلي ناحيه ران
  سيدرضا موسوي، آرش محمدي توفيق، اذن اله آذرگشب
 2. بررسي خصوصيات سني، جنسي و توزيع آناتوميك در 2107 بيمار مبتلا به كانسر كولوركتال
  محمدرضا نيك شعار، سيدرضا ثاقبي، مجيد شكيبا
 3. بررسي مقايسه اي دو روش جراحي فتق مغبني با و بدون استفاده از Mesh در ميزان عود بيماري
  جعفر مفيد، مهرداد مقيمي، محمود حسين زاده ملكي
 4. ارزش اخباري اندازه دور كمر براي پيشگويي عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي-عروقي در افراد داراي اضافه وزن: يافته هايي از مطالعه قند و ليپيد تهران
  احمد اسماعيل زاده، پروين ميرميران، جعفر قانبيلي، فريدون عزيزي
 5. بررسي اثر ميزوپروستول بر هپاتيت B حاد در بيماران بستري در بخش هاي عفوني بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1382
  محمود نبوي، احمد قاسمي، لطيف گچكار
 6. بررسي تاثير Scatter dose به پستان مقابل هنگام راديوتراپي پستان درگير سرطان در مراجعين به بخش راديوتراپي-انكولوژي بيمارستان امام حسين (ع)
  عبدالله فضل عليزاده، محمود عابد مقدم
 7. بررسي 304 مورد هماتوم اپيدورال تروماتيك جراحي شده: ارزيابي فاكتورهاي موثر بر پيش آگهي
  شيرزاد ازهري، مسعود شابه پور، حسين نايب آقايي، مهرداد مرادي مرني، مجيد شكيبا
 8. بررسي شيوع سرطان هاي دستگاه گوارشي در استان آذربايجان شرقي از مهرماه 1378 تا مهرماه 1379
  محمدحسين صومي، نصرت اله نادري، مژگان بهشيد، وحيد زمانزاده، نير حكم آبادي قشوني، سولماز كاشف، مريم شيدايي، نازيلا نيل آور، رامين نبي زاده، مريم نوشين وحيدي، مهناز نعيمي
 9. بررسي رابطه ابتلا به بيماري هاي قلبي و ريوي با ميزان اندكس Tei قلب چپ و راست
  ندا بهزادنيا، بابك شريف كاشاني، معصومه غلامرضا شيرازي، شبنم شكوفي مقيمان، عليرضا كروريان
 10. بررسي باليني و پاتولوژيك توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهيد مدرس تهران طي سال هاي 81-1367
  مهرداد توفيق، فخرالسادات اناركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *