مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 10، شماره 43

 1. ارزش تشخيصي 2 روش CMU و CMR در سندرم تونل كارپال
  منوچهر ايلخاني، آرش بستاني
 2. بررسي احتمال آلودگي آب هاي زيرزميني شهر تهران به متيل ترشري بوتيل اتر (MTBE) در سال 1381
  محمدرضا مسعودي نژاد، مجتبي خطيبي
 3. بررسي نتايج درماني 5 ساله بيماران تومور ويلمز در مركز آموزشي-درماني كودكان مفيد طي سال هاي 79-1375
  محمدتقي ارزانيان، بي بي شهين شمسيان
 4. مقايسه نتايج سنجش سطح سرمي LDL-كلسترول به روش آنزيماتيك با روش محاسباتي فريد والد و دلونگ در بيمارستان لبافي نژاد در سال 84-1383
  شيدا صفابخش، پيمان محمدي تربتي
 5. بررسي مشخصات بهنجار زمان نهفته رفلكس صوتي
  علي اصغر پيوندي، محمد ابراهيم مهدوي
 6. بررسي شيوع ترومبوسيتوپني و عوامل مرتبط در نوزادان بستري در بخش NICU بيمارستان كودكان مفيد طي سال هاي 83-1382
  ثمين علوي، زهره فارسي، ناصر ولايي، مهرشاد عباسي
 7. مقايسه تاثير ورزش عضلات كف لگن و مخروط هاي واژينال در مبتلايان بي اختياري استرسي ادرار
  فاطمه ناهيدي، ويدا ليمويي، ناصر ولايي، گيتي ازگلي، رويا كوكبي
 8. بررسي كيفيت مراقبت هاي پس از زايمان در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي در سال 1382
  معصومه سيمبر، زهره عليزاده ديبازري، ژيلا عابد سعيدي، حميد علوي مجد
 9. مقايسه شيوع عوارض عمل جراحي برداشتن لوزه در يك مركز دانشگاهي و يك مركز خصوصي
  سيدعباس صفوي نائيني، علي فتاحي بافقي، محمودرضا فتح العلومي
 10. بررسي نوع و شدت صدمات جسمي ناشي از ضرب و جرح عمومي در زنان مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهر تهران در سال 1382
  كيانوش نيرومند زندي، مريم حسين زاده، شهلا نجفي دولت آباد، حميد علوي مجد، آزيتا خاتمي زنوزيان