مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 10، شماره 28

 1. تاثير ليزرهاي PRP انجام شده در تيزبيني بيماران با PDR و BRVO و CRVO در بيمارستان امام خميني كرمانشاه، 1380
  محمدرضا انصاري، فريبا شيخي، فريد دانشگر، جليل اميديان، ابراهيم قادري
 2. تاثير برنامه مشاوره گروهي در مقياس هاي علامتي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با شيمي درماني
  مجيده هروي كريموي، مريم پوردهقان، سقراط فقيه زاده، علي منتظري، مريم جديد ميلاني
 3. تاثير اسپيرومتري تحريكي بر روي حجم هاي ريوي و گازهاي خون شرياني بعد از جراحي پيوند عروق كرونر
  عباس افراسيابي، سوسن حسن زاده سلماسي، سهراب نگارگر، محمدرضا غفاري، خليل انصارين
 4. وضعيت رواني بيماران HIV مثبت مراجعه كننده به مركز مشاوره مركز بهداشت كرمانشاه، 1380
  جلال شاكري، علي اكبر پرويزي فرد، صابر امين زاده
 5. رابطه بين قدرت عضلات اندام تحتاني با توانايي هاي عملكردي در بيماران همي پارزي
  اصغر اكبري، حسين كريمي، مژده قبايي
 6. علل تب با منشا نامعلوم در كودكان 3 ماهه تا 14 ساله بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي اهواز، 82-1377
  طاهره ضيايي كجباف، احمد شمسي زاده، محمدرضا قندي زاده دزفولي، عبدالله عباس پور
 7. عوامل خطر در بيماران مبتلا به كمردرد مراجعه كننده به مراكز درماني كرمانشاه، 1379
  محمدباقر شمسي، سيروس رضايي
 8. ديدگاه پرستاران درخصوص آموزش مداوم، كرمانشاه، 1382
  رستم جلالي، پروانه عبدالمالكي، مهوش كهريزي
 9. شيوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در مراحل مختلف يائسگي ر زنان ساكن شهر كرمانشاه، 1382
  ماهرخ دولتيان، اعظم باخته، ناصر ولايي، فاطمه افشار
 10. گزارش يك مورد نادر از حاملگي هتروتايپ
  نگين رضاوند، سيدحميد مدني، مهراندخت عابديني، نوشين محمدي