مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي « دوره 15، شماره 50

 1. فعاليت هاي زندگي روزانه: بررسي ابزارهاي اندازه گيري و ارائه يك ابزار با طراحي جديد
  فريده يغمايي
 2. بررسي ارتباط تنيدگي شغلي با كمردرد در پرستاران
  حميدرضا كوهستاني، ژيلا عابد سعيدي، علي قزلقاش، حميد علوي مجد
 3. بررسي تاثير لمس بر درصد اشباع اكسيژن خون شرياني نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي
  اكرم دبيريان، نيره باغچقي، فرخ تاج انصاري، حميد علوي مجد، مجيد محمدزاده
 4. مقايسه تاثير محلول بابونه و استروئيد موضعي در تسريع بهبودي زخم هاي پوست اطراف كلستومي
  اعظم دبيريان، فيروزه چاروسايي، حميد علوي مجد، طاهره اشك تراب
 5. بررسي ميزان آگاهي پرسنل مراقبت هاي بهداشتي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه تهران در مورد هپاتيت B و راه هاي انتقال آن
  عباس محمدي، اميد امينيان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *