مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 6، شماره 25

 1. بررسي ارتباط سطح سرمي فرم محلول ماركرهاي CD26 و CD30 با سقط هاي مكرر خودبخودي
  حسين هادي ندوشن، رضا جعفري شكيب، عباس افلاطونيان
 2. بيان ژن SYCP3: Synaptonemal complex protein 3 در بافت بيضه مردان آزواسپرم به عنوان ماركر مولكولي اسپرماتوژنز
  محمود اعرابي، هاله سلطان قرايي، محسن اعرابي، رضا بهجتي اردكاني، ناصر اميرجنتي، معرفت غفاري نوين، محمدرضا صادقي، محمدحسين مدرسي
 3. ارتباط بين كيفيت DNA اسپرم و ميزان موفقيت IVF در زوج هاي نابارور
  محمود دهقاني اشكذري، سيدمهدي كلانتر، كاظم پريور، عباس افلاطونيان
 4. ارزيابي پارامترهاي اسپرمي و زمان انتظار تا بارداري در 234 زوج بارور در شهر اصفهان
  روشنك ابوترابي، زهرا فتوحي، محمدحسين نصراصفهاني، بهرام سليماني
 5. بررسي روند تغييرات ميانگين سن اولين قاعدگي در دختران ايراني
  كاظم محمد، حجت زراعتي، رضا مجدزاده، مسعود كريملو
 6. ارزيابي استيگما در ميان زنان و مردان نابارور ايران
  سيدجلال يونسي، سعيد اكبري زردخانه، زهره بهجتي اردكاني
 7. نگرش نسبت به ناباروري و رابطه آن با افسردگي و اضطراب در افراد نابارور
  پريسا نيلفروشان، سيداحمد احمدي، محمدرضا عابدي، سيدمهدي احمدي
 8. تدوين فرم كلي رضايت نامه آگاهانه داوطلبان انساني شركت كننده در طرح هاي تحقيقاتي
  علي يوسفي نژاد استادكلايه، باقر لاريجاني، سيدرضا مجدزاده، اسداله مددي، مرتضي ذبيحيان، عليرضا پارساپور، حسن تاميني، حجت اله سليماني، قاسم زماني، عليرضا نيكبخت
 9. توجه ويژه به مشاوره ژنتيك در دوره بارداري در سندرم هاي سرطان خانوادگي (نامه به سردبير)
  سيدمحمد اكرمي