مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 10، شماره 36

 1. اثر تزريق داخل هيپوكمپي وراپاميل در روند ايجاد كيندلينگ شيميايي بر روي يادگيري فضايي در ماز آبي موريس در موش هاي صحرايي
  محمدرضا پاليزوان، احسان اله غزنوي راد، اعظم اميني كميجاني
 2. توليد آنتي بادي ضد IgG انسان در مرغ و تخليص آن از زرده به روش كروماتوگرافي جذبي
  شهلا كراني، علي مصطفايي، زهير حسن، عباس رستميان، نسيم خزايي
 3. بررسي مقايسه اي تاثير ميزان روي پلاسماي خانم هاي باردار بر بروز پارگي زودرس كيسه آب حاملگي هاي ترم و پره ترم
  سپيده بخشنده نصرت، نرجس سادات برقعي، آزادرضا منصوريان، افسانه برقعي
 4. بررسي آلودگي قارچي و بعضي عوامل فيزيكوشيميايي استخرهاي سرپوشيده شهر اروميه
  حسن نانبخش، كامبيز ديبا، خسرو حضرتي تپه
 5. بررسي فراواني افرادي كه در نيمه اول سال 1383 در سازمان انتقال خون شيراز به منظور تست HIV اقدام به اهداي خون كرده بودند
  ليلا كسرائيان، سيداردشير تراب جهرمي
 6. تاثير آواي قرآن كريم بر افسردگي بيماران بستري در بخش اعصاب و روان بيمارستان مرادي رفسنجان
  علي انصاري جابري، طيبه نگاهبان بنابي، احمدرضا صيادي اناري، پروين آقامحمد حسني
 7. بررسي اپيدميولوژيك بيماري مننژيت در استان كردستان از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1383
  شهين كنعاني، قباد مرادي
 8. بررسي ارزش اندازه گيري گازهاي خون شرياني در روند درمان بيماران مولتيپل تروماي وابسته به ونتيلاتور و با ثبات از نظر باليني بستري در بخش ICU
  محمودرضا زجاجي كهن، بهزاد احسن، كريم ناصري
 9. بررسي فراواني توده هاي پستاني براساس نتايج پاتولوژي در سنندج از سال 1374 الي 1378
  مهين لطفي، سيروس شهسواري، فريبا فرهادي فر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *