مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 13، شماره 61

 1. بررسي ميزان همبستگي بين قدرت عضلاني اندام هاي پاييني با آزمون هاي تعادلي در دو گروه سني 65-55 و بالاي 65 سال
  علي اكبر بلوچي، اسماعيل ابراهيمي، محمد اكبري
 2. بررسي ميزان مقاومت به متي سيلين در سويه هاي استافيلوكوكوس ارئوس جدا شده از بيماران و حساسيت آنها به آنتي بيوتيك هاي مورد نظر
  محسن چيت ساز
 3. گزارش يك مورد پانكراتيت حاد و هيپرليپيدمي در حاملگي و بررسي متون
  مليحه حسن زاده، قدسيه علوي
 4. بررسي تغييرات فعاليت جنسي در دوران بارداري
  معصومه حيدري، خديجه محمدي، سقراط فقيه زاده
 5. بررسي انسجام روابط در كارآزمايي هاي باليني تصادفي نشده و مطالعات مشاهده اي
  حسين فلاح زاده، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد، محمدرضا مشكاني
 6. تاثير مرفين بر اعمال توليد مثلي موش هاي سفيد شرطي شده
  منيژه كرمي، حنانه شمالي، مهديه آبادي
 7. بررسي سبك زندگي بيماران قلبي و عروقي
  عيسي محمدي زيدي، عليرضا حيدرنيا، ابراهيم حاجي زاده
 8. مقاومت آنتي بيوتيكي القا شده با كلر در سالمونلا تيفي موريم
  شهين نجار پيرايه، قربان بهزاديان نژاد، سيدداور سيادت
 9. بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر رفتارهاي تغذيه اي دختران مدارس ابتدايي
  مهين نظري، شمس الدين نيكنامي، عليرضا حيدرنيا، غلامرضا بابايي، ليلا قهرماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *