مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 11، شماره 37

 1. بررسي شدت صدا و كاهش شنوايي ناشي از آن در كارگران يك كارخانه نساجي
  علي اصغر پيوندي، محمدابراهيم مهدوي
 2. ارزش علمي تست نعوظ شبانه آلت (NPT)، سونوگرافي داپلكس داپلر، كاورنوزومتري و كاورنوزومتري ديناميك در تشخيص اختلالات نعوظ
  محمدرضا صفري نژاد، فرشيد فياض
 3. مرگ ناگهاني غير منتظره حين يا بلافاصله بعد از هيجان شديد ناشي از نزاع
  فرزاد قشلاقي، آرش قدوسي، نسترن ايزدي مود
 4. بررسي رابطه تروما و سقط جنين در موارد ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني تهران در سال هاي 80-1379
  پروانه مبشري، اميرمحمد مهاجرپور، فخرالدين تقدسي نژاد، فريبا موسوي پور
 5. بررسي علل مرگ و مير مادران باردار و عوامل موثر بر آن در موارد ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني خراسان در فاصله سال هاي 83-1377
  عطيه منصوري، آريا حجازي، نازيلا بديعيان موسوي
 6. بررسي علل مرده زايي براساس يافته هاي باليني در مادران مراجعه كننده به بيمارستان آيت الله طالقاني در سال هاي 80-1370
  فخرالملوك ياسايي، فريده شيوا
 7. روان درماني موفقيت آميز چهار مورد اختلال هويت جنسي
  عليرضا ظهيرالدين، سيدمهدي صميمي اردستاني، محمد اربابي
 8. قواعد اسلامي در اخلاق پزشكي
  محمدحسن قدياني، سيدشهاب الدين صدر، حسين فربودمنش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *