مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 29، شماره 4-3

 1. بررسي ارتباط وضعيت اسكلتال زنان با شاخص هاي راديومورفومتريك استخوان منديبل در راديوگرافي پانوراميك
  ماهرخ ايماني مقدم، علي باقرپور، محمدرضا هاتف، سعيد ابراهيم زاده
 2. ويژگي هاي دنداني-صورتي پسران مشهدي مبتلا به سندرم داون
  محمد باصفا، محمود شكورمحمودي
 3. بررسي وضعيت بهداشت دهان و لثه بيماران تالاسمي ماژور در بيمارستان دكتر شيخ مشهد در سال 1382
  سيدعلي بني هاشم راد، سيد عبدالله بني هاشم
 4. بررسي ريزنشت آپيكالي در تهيه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد
  مريم بيدار، محمدحسن ضرابي، اسحق فيروزه مقدم
 5. بررسي اثر سميت بافتي آمالگام و مينرال تري اكسايد اگريگيت در محيط كشت رده سلولي فيبروبلاست موشي L929
  جليل توكل افشاري، جميله قدوسي، الهام بهفروزي، ميترا خليلي
 6. بررسي اكلوژن و شاخص هاي سفالومتريك فك و صورت در كودكان با آدنوئيد بزرگ
  سيدابراهيم جباري فر، سيدمهدي سنبلستان، عليرضا عمراني، فرح خرم
 7. بررسي برخي ويژگي هاي مبتلايان به SCC دهان مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي و بيمارستان اميد مشهد از مهر 1381 تا مهر 1382
  حسن حسين پور جاجرم، سيدامير آل داوود
 8. مطالعه تاثير استفاده همزمان از دهان شويه هاي آب اكسيژنه و كلرهگزيدين بر جينجيوايتيس، پلاك و رنگ پذيري سطح دندان
  محمدابراهيم رحماني، مهرداد رادور، ايمان پريساي
 9. بررسي رابطه بين طول و عرض دندان هاي سانترال و لترال ماگزيلا با شاخص هاي قابل اندازه گيري صورت
  فاطمه رستم خاني، نفيسه اسدزاده عقدايي، حبيب الله اسماعيلي
 10. بررسي آزمايشگاهي اثر دماي سيلندر و لاينر بر ابعاد پست ريختگي در فلزات بيس
  محمدرضا صابوني، جليل قنبرزاده، رضا گوهريان، حبيب الله اسماعيلي
 11. بررسي رابطه رژيم غذايي با وضعيت بهداشت دهان و سلامت لثه در كودكان پيش دبستاني در كودكستان هاي خصوصي شهر مشهد
  مريم طالبي، عليرضا صراف، حبيب الله اسماعيلي
 12. بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان (dmft) كودكان 7-6 ساله كودكستاني شهر مشهد در سال 1380
  بهجت الملوك عجمي، معصومه ابراهيمي
 13. تعيين اثر دستگاه Spring loaded posterior occlusal bite block در درمان بيماران با اپن بايت قدامي اسكلتال
  محمد فراهاني، سيداميد ديانت
 14. مقايسه آزمايشگاهي اثربخشي دو سيستم سفيد كننده دندان 16% Kimia و 15% Opalesence PF
  شاهين كسرايي، زهرا خاموردي، سليمه كاغذي
 15. مقايسه ميزان ترانسپورتيشن كانال ريشه دندان در حين آماده سازي با فايل دستي و وسايل اتوماتيك رسيپروكال
  سعيد مرادي، محمدحسن ضرابي، اشكان اميريان
 16. بررسي تاثير كاربرد محلول هاي سورفاكتانت مختلف پيشنهادي با و بدون EDTA بر روي انرژي آزاد سطح عاج
  سيدمصطفي معظمي، حسين عرفايي، محبت كاويان
 17. بررسي فراواني آسيب هاي فك و صورت در بانوان رزمي كار شركت كننده در مسابقات قهرماني كشور در سال 1382
  حميد محمود هاشمي، فائزه رجبي
 18. بررسي اثر القاء استخوان سازي تركيبات Statin در Rat
  بهزاد هوشمند، بهنام اسلامي، شهره عموئي
 19. بررسي آلودگي ميكروبي پاميس هاي پرداخت كننده در لابراتوارهاي شهر شيراز
  مهرو وجداني، بهروز خوش قدم، محمد زيبايي
 20. گزارش يك مورد سندرم سربرو-اكولو-نازال
  آرزو جهان بين، حميدرضا كياني فر، سعيد طالبي