مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 6، شماره 4

 1. بررسي تجارب حسي بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال 13
  جواد آقازاده، مژگان لطفي
 2. بررسي ميزان ترانسفيوژن غيرضروري خون و فرآورده هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل نيمسال اول 1382
  مسعود انتظاري اصل، احد اعظمي ،فيروز اماني، سولماز خراساني
 3. گزارش 60 مورد استنت گذاري در بدخيمي مري و كارديا در بيمارستان امام تبريز
  دكتر يوسف بافنده، داوود داغستاني
 4. بررسي اثرات پيراستام در اختلالات تثبيت حافظه ناشي از قرارگيري در معرض ميدان مغناطيسي
  شيرين ببري، ناصر خلجي
 5. ميزان مرگ و مير بيماران بستري با خونريزي داخل مغزي و عوامل موثر بر آن در بيمارستان علوي اردبيل، 1382
  دكتر رحمان پرنيا، داريوش سوادي اسكويي، سيد عباس موسوي
 6. بررسي تأثير حمايت مداوم حين زايمان توسط فرد همراه بر روند و پي آمد زايمان با حاملگي اول
  سيما خاوندي زاده اقدم
 7. اثر درماني ويتامين E در علايم گوارشي همراه با ديسمنوره اوليه
  مريم ذاكري حميدي، سعيده ضيايي، انوشيروان كاظم نژاد
 8. اختلافات بين دو جنس در درمان و مرگ و مير زودرس بعد از انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان شهيد مدني تبريز
  بهرام سهرابي، بهناز پور اصغر، سعيد دستگيري
 9. فراواني اختلالات روانپزشكي در بين مراجعين به كميسيون روانپزشكي بيمارستان فاطمي اردبيل
  فريبا صادقي موحد
 10. ميزان بروز خونريزي هاي تاخيري مغزي پس از تروماي سر و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري در بيمارستان امداد سمنان 83-1381
  حسام عبدالحسين پور، مجتبي ملك، محمد محمدي، غلامرضا بخشنده پور
 11. ارزش تمپانو تومي تجسسي در شناسايي اتواسكلروزيس در بيماران با كاهش شنوايي هدايتي در مركز آموزشي درماني امام خميني تبريز از فروردين 1378 تا شهريور ماه 1382
  قدرت محمدي، مسعود نادر پور
 12. بررسي نگرش پرسنل بهداشتي و زنان باردار نسبت به دو روش زايمان سزارين و طبيعي در سال 1383 در شهر اردبيل
  فريده مصطفي زاده، مهرناز مشعوفي، معصومه رستم نژاد
 13. تاثير متقابل بيفيدو باكتريوم بيفيدوم، بيفيدوباكتريوم آنگولاتوم و لاكتوباسيلوس كازئي با سالمونلا تيفي موريوم در شرايط رشد توأمان
  دكتر حميد ميرزائي، سلطانعلي محبوب، كريم كاظمان الانق، گيتي كريم
 14. بررسي كنترل درد پس از آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي اردبيل ، 1383
  ودود نوروزي، ايرج فيضي، فيروز اماني، پونه زماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *