مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 10، شماره 21

 1. بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) در مورد مراقبت‌هاي قبل و بعد از مرگ بيمار
  فاطمه واثق رحيم‌پرور، فاطمه نوغاني
 2. افسردگي و نازايي: بررسي 681 خانم نابارور با استفاده از پرسش‌نامه افسردگي بِك
  افسانه خادمي، اشرف آل ياسين، مرضيه آقا حسيني، سيد علي احمدي ابهري، حسن اسفندي، كوروش فخيمي درخشان
 3. رضايت والدين كودكان زير يك سال از مراقبت‌هاي بهداشتي
  مينو پاك‌گوهر، فرشته جمشيدي اوانكي، عباس مهران، نعيمه اكبري تركستاني
 4. بررسي تأثير آموزش بر ميزان آگاهي و به كارگيري مكمل اسيدفوليك در زنان در سنين باروري
  ماندانا ميرمحمدعلي‌ئي، مريم مدرس، غلامرضا بابايي، مستانه كامروامنش
 5. بررسي علل عدم گزارش‌نويسي صحيح پرستاري
  نسرين حنيفي، عيسي محمدي
 6. بررسي عوامل مؤثر بر مرگ مادري در استان كردستان در سال‌هاي 1381-1377
  شهناز گليان تهراني، كوروش هلاكويي، مژده زارعي
 7. مقايسه رفتارهاي بهداشتي دانش‌آموزان مدارس ابتدايي داراي مربي و بدون مربي بهداشت
  سودابه جولائي، ندا مهرداد، ناصر بحراني، مهرناز مرادي
 8. غربالگري افزايش فشارخون در رانندگان كاميون
  زهره ترقي، احترام السادات ايلالي
 9. استفاده از شبيه‌سازي رايانه‌اي در مديريت حوادث غيرمترقبه در يكي از بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  جبرائيل نسل سراجي، حسين درگاهي
 10. تأثير آموزش استفاده از پارتوگرام بر كيفيت مراقبت‌هاي ارايه شده توسط ماماها
  مريم مدرس، مهوش مشرفي، سيده طاهره ميرمولايي، مرجان ضيايي بيدهندي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *