مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 9، شماره 18-19

 1. بررسي مقايسه‌اي شدت درد ناشي از تزريق عضلاني به روش استاندارد و روش Z
  سودابه جولايي، ندا مهرداد، ناصر بحراني، شهلا محمدزاده
 2. تأثير وضعيت‌هاي مختلف قرارگيري اندام‌هاي بيماران مبتلا به پرفشاري خون بر ميزان فشارخون آنان
  مرضيه شبان، زهره پارسايكتا، عباس مهران، نسرين سلطاني ملايعقوبي
 3. بررسي مقايسه‌اي ميزان آگاهي ماماها و دانشجويان مامايي از هپاتيت B
  مينو پاك‌گوهر، مهرناز گرانمايه، غلامرضا بابايي، مژگان نظري
 4. عوامل مرتبط با نحوه رعايت رژيم دارويي در بيماران مبتلا به بيماري كرونري قلب
  زهره پارسايكتا، معصومه ذاكري مقدم، عباس مهران، مژگان پاليزدار
 5. بررسي ميزان رضايتمندي از روابط زناشويي در زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك
  افسر رضايي‌پور، زيبا تقي‌زاده، سقراط فقيه‌زاده، روزيتا ايازي
 6. تأثير طب فشاري بر كمردرد
  مهوش صلصالي، زهرا پور اسماعيل، سقراط فقيه‌زاده، فريبا سپهوند
 7. چگونگي نگرش و ميزان به كارگيري روش‌هاي پيشگيري از بارداري در دو سال اول پس از زايمان
  شهناز گليان تهراني، بتول خداكرمي، غلامرضا بابائي، آرزو همتي
 8. توكسوپلاسموز و بارداري
  زيبا تقي‌زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *