مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 17، شماره 4

 1. بررسي تصوير ذهني از جسم و اعتماد به نفس در دانش آموزان دبيرستان‌هاي اروميه 82-1381
  نادر آقاخاني، آرام فيضي، شمس‌الدين شمس، رحيم بقايي، نرگس رهبر، اميرسعيد نيك‌بخش
 2. تأثير مس در جلوگيري از اثرات سمي آلومينيم بر متابوليسم چربي‌ها در موش‌ها
  محسن آني، علي اصغر مشتاقي، لاله محمودي، علي‌رضا آني
 3. مقايسه اقدامات انجام شده با دستورالعمل توصيه شده در بررسي تب و تشنج ساده بار اول
  نادر پاشاپور، علي آقايار ماكوئي، وحيد شيخي
 4. بررسي شيوع اكسيور و عوامل موثر در انتشار آن در مهد كودك‌هاي شهرستان اروميه
  خسرو حضرتي تپه، شاكر سالاري، سولماز علوي، بهناز تنخواهي
 5. بررسي موانع پذيرش وازكتومي از ديدگاه پرسنل پرستاري متأهل شبكه بهداشت و درمان خوي
  عبدالله خرمي ماركاني، عليرضا ديدارلو، سعيد صمدزاده، شهريار سخايي، حسين حبيب زاده، زينب حبيب پور
 6. سندرم كلاين فيلتر، يافته هاي كروموزومي وچالش‌هاي فراروي در مردان نابارور مراجعه كننده به مركز ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  ميرداود عمراني، سعيد صمدزاده، عيسي عبدي راد
 7. جداسازي و خالص‌سازي فراكسيون‌هاي سمي زهر عقرب مزوبوتوس اپيوس (Mesobuthus eupeus)
  منيژه كدخدائي اليادراني، حسين حنيفي، زهره آموزگاري
 8. بررسي تأثير اسيد فوليك تكميلي در جلوگيري از اثرات تراتوژنيكي والپورات سديم بر تكامل لوله عصبي جنين موش سوري
  مجتبي كريمي‌پور، معصومه زيرك‌جوانمرد، زهرا يكتا، فخرالدين دادمهر
 9. سندرم نفروتيك ايديوپاتيك: مطالعه كلينيكوپاتولو‍‍ژي در مركز آموزشي- درماني كودكان تبريز
  فخرالسادات مرتضوي
 10. بررسي اثر عنصر روي بر فعاليت آنزيم استيل كولين استراز و ميزان كاتكول آمين‎‎هاي نواحي سه گانه مغز در رات‎هاي مسموم شده با كادميوم
  سيد علي‎اصغر مشتاقي، محسن آني، رحمت‎الله عليزاده، عصمت ‎آقاداود، مينو مشتاقي
 11. مطالعه تاثير درمان با آسپرين در پيشگيري از بروز پراكلامپسي در زنان باردار پرخطر
  فريبا نان‌بخش، مهزاد مهرزادصدقياني، فاطمه گلستان‌مقدم
 12. گزارش يك مورد همانژيوم اپيدورال با گسترش از ساختمان‌هاي خلفي مهره و اثر فشاري بر روي نخاع همراه با مروري بر روش‌هاي درمان
  ايرج لطفي نيا، اسماعيل خلاقي، امير واحدي، مسعود پورعيسي، حيدر علي اسماعيلي
 13. گزارش يك مورد اسپونديلكتومي گردنيبراي كندروبلاستوم مهره با تتراپلژي
  علي مشكيني، مجيد خراسانيان، حيدر علي اسماعيلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *