مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 17، شماره 37

 1. بررسي عوامل مرتبط با تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداري
  شهلا نوراني
 2. بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با سطح متابعت از رژيم هاي درماني توصيه شده در بيماران ديابتي
  فيروزه رضائي كارگر، سهيلا كربندي
 3. تاثير تعويض سوزن بر عوارض موضعي واكسن هپاتيت B بزرگسالان
  ميترا پيامي بوساري، نورالدين موسوي نسب
 4. سارس پديده اي نو ظهور
  ناهيد شاهقليان، جعفر مقدسي
 5. بررسي كيفيت ارائه مراقبت پرستاري درانجام تزريق وريدي در بخش هاي يكي از بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران درسال 1381
  فرزانه ذيقيمت، جميله مختاري نوري، عباس عبادي، فرح روز همداني زاده
 6. بررسي تأثير ماساژ پا بر شدت تهوع بيماران مبتلا به سرطان
  طاهره نجفي قزلجه، فهيمه رحيمي ها
 7. بررسي تداوم مصرف بيست و يك ماهه IUD تي هندي و دلايل خروج آن درمراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهري شهرستان كرج در شش ماهه اول سال 1380
  زهرا شاهواري، مه لقا علامي، شعله شكرابي، حميد حقاني
 8. مقايسه قرص هاي پيشگيري ازبارداري خوراكي منوفازيك و تري فازيك از نظر عوارض جانبي شايع
  ام البنين زارع ، فرنگيس شاهپوريان، مريم كاشانيان، فاطمه حسيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *