مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 18، شماره 44

 1. سلامت معنوى دانشجويان پرستارى و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوى از بيماران
  مرحمت فراهاني نيا، مژگان عباسي، اعظم گيوري، حميد حقاني
 2. آسيب‌هاى خانگى چشم در مراجعين به اورژانس
  حسين رستمي، محمد ميرزايي، افشين لطفي، حميد مويد، آمنه ميرزايي، عادل مظاهري
 3. دلايل زايمان در منزل و نتايج آن در شهرستان كوهدشت
  پروين فروغي راد، فاطمه عباسي مرني، شراره صفوي، فاطمه حسيني
 4. بررسى تاثير آموزش بهداشت بر دانش وكيفيت زندگى زنان يائسه
  گلرخ مريدي، فريبا سيدالشهدايي، ناهيد حسين عباسي
 5. ضرورت تحول در آموزش علوم پزشكي: گامى بسوى توسعه تفكر انتقادي
  مرضيه حسن پور، رخشنده محمدي، فاطمه دباغي، سيده فاطمه حقدوست اسكوئي، منصوره يادآورنيكروش، مهوش صلصالي، مريم نوري تاجر
 6. بررسى ارتباط رفتارهاى مراقبت از خود با كيفيت زندگى بيماران مبتلا به نارسايى قلبي
  فاطمه شجاعي، صديقه عاصمي، اكرم نجف يارندي، فاطمه حسيني
 7. سندرم پيش از قاعدگى و نشانه هاى مرتبط با آن در دانشجويان
  فرنگيس شاهپوريان، زهره محمودي، فاطمه حسيني
 8. بررسى نظر دانشجويان سال آخر پرستارى در مورد سطح مهارت‌هاى بالينى كسب شده در دوران تحصيل
  پانوئه سيدروغني، طاهره اكبر شريفي، فرح روزبه، ربابه شكرابي، حميد حقاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *