مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 19، شماره 45

 1. بررسي ميزان مشاركت سرپرستاران در تصميم گيري و ارتباط آن با رضايت آنان از مشاركت در تصميم گيري
  فائزه نوروزي نژاد، مريم نوري تاجر، عزت جعفر جلال، فاطمه حسيني
 2. كيفيت زندگي و ارتباط آن با اميد در بستگان مراقبت كننده از بيماران اسكيزوفرنيك
  زينب قهرماني، مهشيد جعفرپورعلوي، معصومه غلام عراقي، فاطمه حسيني
 3. تأثير مشاركت رابطين بهداشتي بر چگونگي بكارگيري رژيم غذايي و دارويي در مبتلايان به پرفشاري خون
  رخشنده محمدي، مريم نوري تاجر، حميد حقاني
 4. دريافت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دريافت كنندگان مراقبت
  صديقه خنجري، فروغ مولا، فاطمه حسيني، معصومه فرج الهي
 5. مقايسه ميزان اختلال استرس پس از آسيب در سوختگي خفيف و متوسط
  زينت السادات اندي، فائزه صحبايي، محمود محمودي
 6. مقايسه نگرش دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بيمار سالمند
  افسانه حسيني سرشت، فريبا نصيري زيبا، اكرم ذونعمت كرماني، فاطمه حسيني
 7. بررسي تأثير مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج بر آگاهي دختران نسبت به سرطان سينه و رحم
  افتخار السادات حاجي كاظمي، رخشنده محمدي، صغري نيكپور، فاطمه حسيني، افسانه معماريان
 8. بررسي تأثير آموزش بوسيله‌ فيلم در دو زمان متفاوت بر اضطراب بيماران كانديد پيوند عروق كرونر
  ليلا مؤمني، اكرم نجف يارندي، فريده جزء كبيري، حميد حقاني، سيروس دارابيان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *