مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 15، شماره 1

 1. تعيين موج منفي ناهمخوان با استفاده از محرك تن در محدوده سني 4 تا 9 سال
  سيدعلي اكبر طاهايي، سمر رباني، محمد كمالي
 2. بررسي مشخصات وزوز گوش در 36 بيمار مبتلا به وزوز دروني با علت ناشناخته
  مهدي بخشايي، محمدمهدي قاسمي، احسان خديوي، سامان رضايي، ليلي ايزدپناه
 3. مقايسه نوع كلمات لكنت شده در كودكان و بزرگسالان مبتلا به لكنت
  مريم مخلصين, محمدرحيم شاه بداغي, بهروز محمودي بختياري,پيتر هاول, سقراط فقيه زاده
 4. متناسب سازي برنامه تربيت شنوايي والد- كودك SKI-HI و ارزشيابي آن در كودكان كم شنواي زير 3 سال
  ژاله صمدي، مهين صدايي، نعمت اله روح بخش، سعيد اسدملايري، سقراط فقيه زاده
 5. ساخت و ارزشيابي آزمون فارسي شناسايي جملات ساختگي و بررسي آن در افراد هنجار
  نريمان رهبر، محمد كمالي، جمشيد پورقريب، اكرم كثيري
 6. بررسي تاثير اختلال يادگيري بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش در دانش آموزان دبستان
  سعيد ساروق فراهاني، منصوره عادل قهرمان، مرضيه اميري، شهره جلايي
 7. ساخت آزمون فارسي واژه هاي اسپوندي تناوبي و بررسي آن در افراد هنجار
  فهيمه حاجي ابوالحسن، يونس لطفي، فيروز آزردگان
 8. مطالعه دستورالعمل مراقبت مديريت شده ارزيابي قبل از اعمال جراحي در بيماران بستري در بخش گوش و گلو و بيني در بيمارستان بازرگانان تهران
  امير اشكان نصيري پور، علي ابرازه، بهرام دلگشاني
 9. بررسي انجام حركات تكراري و متناوب دهان در دانش آموزان پسر هنجار و كم شنوا
  زهرا سليماني، محمد صادق سيف پناهي، محمود عليپور حيدري