مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 15، شماره 1

 1. آلودگي با ويروس HTLV1 در جهان و خراسان
  سيد ضياء الدين تابعي، اكبر صفائي
 2. بررسي تغييرات بافت بيضه و شاخصهاي اسپرم در موش قطع نخاعي شده به روش Contusion در دوره حاد پس از آسيب
  جعفر رضاييان، منصوره موحدين، جواد مولا
 3. اثر ال-آرژينين بر نفوذپذيري اندوتليوم آئورت و سطح سرمي ليپوپروتئين‌ها در موش‌هاي تغذيه‌شده با رژيم عادي و پركلسترول
  مجيد خزاعي، محمد افشار، الهام حق‌پرست
 4. تأثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز
  موسي سجادي، هادي كوشيار، سعيد واقعي، حبيب‌اله اسماعيلي
 5. ارتباط اعتياد به ترياك با عوامل خطر بيماريهاي قلبي- عروقي
  صديقه عسگري، فرحناز اميني، غلامعلي نادري، رضا روزبهاني
 6. تأٌثير آموزش تغذيه و بهداشت با مدل ادراكي به مادران بر رشد دانش‌آموزان راهنمايي دخترانه شيراز (1384)
  موسي صالحي، سيد حميد رضا طباطبائي، عباسعلي رمضاني، عاطفة اصغريان، مطهرة حيدري
 7. بررسي كارايي و تكرار پذيري سيستم سيدني در ارزيابي و درجه‌بندي گاستريت مزمن
  سكينه عموئيان، ناصر طيبي ميبدي، فرزانه فرهادي
 8. شيوع انواع اختلالات پاسچرال شانه در دانش‌آموزان 10-12 ساله دبستاني شهر زاهدان
  اصغر اكبري، حسام مودي، راضيه قناد
 9. شيوع مصرف سيگار و نگرش و آگاهي دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر بيرجند در مورد مضرات سيگار
  كوكب نمكين، غلامرضا شريف‌زاده، محمدرضا ميري
 10. بررسي ميزان آنتي‌ژن اختصاصي پروستات در مردان سالم تا 80 ساله شهر بيرجند
  اصغر حبيبي، محمد نجفي سمناني
 11. گزارش اثرات درماني عامل محرك كولوني گرانولوسيت در يك بيمار با سوختگي درجه 2 و 3 همراه با لوكوپني و سپسيس
  ليلا مهاجرزاده، سيد محمد خاتمي، محمدحسن آموزگار
 12. اپيگلوتيت: يك عارضه باكتريال نادر به دنبال آبله‌مرغان
  محمدرضا مفتح، محسن ضيائي‌فرد، غلامرضا مخملباف، محمد نبئي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *