مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 66، شماره 3

 1. استانداردهاي سرويس هليكوپتر اورژانس براي انتقال بيماران در مناطق شهري: مقاله مروري
  احسان علوي، زهرا پيله‌وري، محسن بهرامي
 2. اثر اسيدهاي آمينه بر رشد ميكروسپوريوم كانيس و ترايكوفايتون شوئن‌لايني
  محمدرضا سراسگاني، محسن فيروزراي، سيد جمال هاشمي
 3. اثر حلّال‌ها بر ميكروآلبومينوري در رنگرزان اتومبيل
  سيداكبر شريفيان، طناز شوشتري‌زاده، اميد امينيان
 4. نتايج PCR عمومي CRP، ESR و CBC در تشخيص عفونت‌هاي باكتريال
  شهلا افشار پيمان، ستاره مميشي
 5. يافته‌هاي اختلال حركت ديواره‌اي قلب در اكوكارديوگرافي و ارزش ليدهاي خلفي در تشخيص انفاركتوس ميوكارد
  ربابه محمدزاده، داريوش كمال هدايت، عباس محققي، سيدعبدالحسين طباطبائي، علي دره زرشكي
 6. روش جديد ترميم زخم پس از لارنژكتومي توتال
  طاهره افتخار، زينت قنبري، فديه حق‌اللهي
 7. عوارض و ماندگاري كاتترگذاري دياليز صفاقي به‌روش لاپاراسكوپي در بيماران تحت دياليز صفاقي مداوم (CAPD)
  حسين عاشق، جلال رضايي، خليل اسفندياري، عبدالرضا رويين‌تن، مهدي ابوذري
 8. نقص لوله عصبي در نوزادان زنده متولد شده: ميزان بروز و عوامل موثر بر آن
  طاهره افتخار، زينت قنبري، فديه حق‌اللهي
 9. مشكلات رفتاري و هيجاني در فرزندان خانواده‎هاي تك والد تحت سرپرستي مادر با مقايسه با خانواده‎هاي دو والد: كميته امداد امام خميني
  ميترا حكيم شوشتري، احمد حاجبي، ليلي پناغي، شيوا عابدي
 10. مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عفونت پس از زايمان: يك مطالعه آينده‌نگر
  فاطمه رحيمي شعرباف، فاطمه داوري تنها، شيرين نيرومنش، نسترن صالح، مهرناز ولدان، نسرين نيرومند، مرضيه غفارنژاد
 11. اثر پروژسترون در افزايش زمان نهفته بعد از كنترل زايمان زودرس
  فاطمه بهادري، صديقه برنا، صفورا شكويي نژاد، نوشين صحابي
 12. علل، درمان و پيامد تشنج در بيماران مسموم با داروها و سموم تشنج‌زا: مطالعه در 66 بيمار
  نسترن ايزدي‌مود، احمد يراقي، فرزاد قشلاقي، راحله مجيري
 13. نوروپاتي شنوايي در دو بيمار مبتلا به نوروپاتي عمومي: گزارش موردي
  زهرا جعفري، حسن‌عشايري، پريچهر احمدي، مسعود متصدي‌زرندي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *