مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 11، شماره 4

 1. تأثير كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM) بر پيشگيري از تغذيه نامناسب در دانش آموزان ابتدايي شهر اراك (83-1382)
  فرشته زماني علويجه، سقراط فقيه زاده، فاطمه صادقي
 2. رابطه ليكن پلان با هپاتيت B و C
  حسين كاووسي، علي ابراهيمي، منصور رضايي، مجتبي جهاني
 3. تعيين كننده هاي پرفشاري خون در كودكان دبستاني شيراز (1382)
  سيد محمدتقي آيت اللهي، مرضيه زارع
 4. فراواني پنوموني و مرگ و مير ناشي از آن در كودكان بستري شده در بيمارستان رازي كرمانشاه (1383)
  سيمين قيني
 5. عوامل شناختي و رواني – اجتماعي رفتار فعاليت جسماني نوجوانان شهر سنندج در چارچوب مدل هاي ارتقاء سلامت پندر و مراحل تغيير (1385)
  پروانه تيموري، شمس الدين نيك نامي، فضل الله غفراني پور
 6. پلي مورفيسم XmnI در ناحيه ´5 ژن Gγ و ارتباط آن با ميزان HbF و نسبت Gγ به Aγ در بيماران بتاتالاسمي ماژور و اينترمديا در كرمانشاه
  هوشنگ نعمتي، زهره رحيمي، غلامرضا بهرامي، حميد نعماني، منصور رضايي
 7. فراواني استفاده از مواد نيروزا و آگاهي نسبت به عوارض آن در بين مردان ورزشكار بدنساز كرمانشاه (1383)
  ليلا پاشاروش، مرضيه رامندي، سپيده خوشبو، منصور رضايي، ثمينا رضواني، محمد رضا عباسيعلي ميكائيلي
 8. ميزان سوانح و حوادث خانگي شهرستان شيراز (82-1380)
  مسعود نقاب، مجيد حبيبي، عبدالرضا رجايي‌فرد، عليرضا چوبينه
 9. فراواني طرح درگيري روده بزرگ در نماي كولونوسكوپي بيماران كوليت اولسروز در كرمانشاه (84-1381)
  علي اصغر كشاورز، بابك ايزدي
 10. وضعيت ايمني سرخجه در مادران بستري‌شده در بخش بعد از زايمان بيمارستان بعثت سنندج (1385)
  فريبا رعنايي
 11. سرواپيدميولوژي آلودگي با ويروس هرپس‌سيمپلكس در زنان حامله مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي، درماني كرمانشاه (83-1382)
  داريوش پورمند، عليرضا جانبخش، كورش حمزه اي، فرهاد ديناروند، داريوش احمدي
 12. گزارش يك مورد ترميم كندگي سر ديستال تاندون عضله دو سر بازو
  كيخسرو مردان‌پور، مهتاب رهبر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *