مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 9، شماره 1

 1. رحم جايگزين و ضرورت استفاده از آن در درمان ناباروري
  محمد مهدي آخوندي، زهره بهجتي اردكاني
 2. واكاوي احكام فقهي نسب در كودك متولد از رحم جايگزين
  حسين ناصري مقدم
 3. ملاحظات اخلاقي در روش كمك باروري رحم جايگزين
  فريبا اصغري
 4. بررسي اخلاقي رابطه پولي در رحم جايگزين
  كيارش آرامش
 5. جنبه‌هاي رواني بارداري به روش رحم جايگزين در زنان ميزبان
  زهرا فضلي خلف، عبداله شفيع‌آبادي، مجيد ترحمي
 6. سخني پيرامون رحم جايگزين در ايران
  شيرين گرمارودي
 7. حقوق اشخاص ثالث در قرارداد رحم جايگزين
  غلامعلي سيفي
 8. اصدار گواهي ولادت و سند سجلي براي نوزاد حاصل از درمان با روش رحم جايگزين و مسئوليت گروه پزشكي
  عليرضا ميلاني‌فر، محمدمهدي آخوندي، زهره بهجتي اردكاني، آزاده عبداله زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *