مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) « دوره 9، شماره 4

 1. مقايسه فورازوليدون با تتراسيكلين در رژيم چهار دارويي درمان هليكو باكتر پيلوري در بيماران مبتلا به سوهاضمه
  علي بهاري، سيدكاظم نظام، مهربد كريمي، كورش فيروزه
 2. مقايسه اثر Domperidone و پلاسبو در افزايش شير مادر
  ليلي سخاوت، فاطمه زارع، صديقه اخوان كرباسي
 3. بررسي تاثير آموزش در نحوه نسخه نويسي پزشكان عمومي طرف قرارداد سازمان هاي بيمه گر در شهر شيراز
  نجف زارع، محمدمهدي رزمجو، مصطفي قائمي نيا، بهرام ضيغمي، زيبا آقا ملكي
 4. بررسي تاثير مصرف خوراكي روغن پسته وحشي (بنه) بر ميزان لپتين و هورمون هاي تيروئيدي سرم خون موش صحرايي ماده
  مهدي صائب، سعيد نظيفي، سيد محمد موسوي، جعفر جلايي
 5. حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
  محمد علي مروتي شريف آباد، نوشين روحاني تنكابني
 6. هيپرتروفي بطن چپ و فاكتورهاي وابسته به كلسيم و فسفر در بيماران همودياليزي مزمن
  حميدرضا سامي مقام، محمد صاحب جمع، انوشه حقيقي، مهرداد جاويدان
 7. بررسي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و برخي عوامل مرتبط با آن در سال 1386
  حسين انصاري، ليلا بهرامي، ليلا اكبر زاده، نورمحمدبخشاني
 8. الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST
  فرزين خوروش، سمير ا زارع فر، سينا مباشري‌زاده، كاميار مصطفوي‌زاده
 9. فراواني كانال C شكل در دندانهاي مولر دوم فك پايين در شهر زاهدان
  محسن نورمندي پور، مسعود نصيري
 10. Lichen Sclerosus et Atrophicus Guttate اكستراژنيتال
  مينا دليري، كورش شهركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *