مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم تشريح ايران « دوره 4، شماره 4

 1. كشت و تكثير سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي با استفاده از سرم تهيه شده از خون محيطي
  محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا روحي، سيد محمود عرب نجفي، حسين بهاروند
 2. Efficient Method for Combined Electrical-Chemical Parthenogenetic Activation of Bovine Oocytes
  Nasr-Esfahani M.H., Hajian M., Hosseini S.M., Molavi F., Forozanfar M., Abedi P., Memar Emamieh M., Pilevarian A.A., Shahverdi A.
 3. The Effect of Amiodarone on the Ultrastructure of Ganglionic Neurons of Rabbit Heart
  Shams A., Mehraein F.
 4. Effect of Ethanol on Maturation and Development of Immatur Mouse Oocytes
  Eimani H., Tahaei L.S., Parivar K., Rezazadeh M., Kazemi S., Shahverdi A., Eftekhari P.
 5. A Rare Bilateral Variation in the Formation of Median Nerve
  Jafari Anrkooli I., Mahmoudian A.R., Karimfar M.H.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *