مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 3، شماره 1-2-3

 1. شوك و درمان نوين آن
  ابرلين
 2. چند پيشرفت نوين در جراحي و پزشكي
  ابرلين
 3. روش هاي نوين بررسي نسبت به موجودات بي نهايت خرد
  ابرلين
 4. دياترمي راههاي اشكي
  محمد قلي شمس، عباسقلي عبادي
 5. اثر پني سيلين در بيماريهاي آميزشي
  ابوالقاسم قائمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *