مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 10، شماره 3

 1. بررسي موارد مرگ و مير در بيمارستان شهيدمحمدي بندرعباس در نيمه نخست سال 1383
  نادر فياضي، خاطره ماهوري، شهرام زارع، عبدالله غريب‌زاده، مهناز رواق
 2. اثر كلوفيبرات همراه با فتوتراپي بر روي غلظت بيلي‌روبين در نوزادان زرد سالم رسيده
  يدالله زاهدپاشا، سلما نادري، موسي احمدپور
 3. مقايسه تغييرات هموديناميك ناشي از پروپوفول و تيوپنتال حين القاي بيهوشي و لوله‌گذاري ناي
  هاشم جري‌نشين، معصومه رزم‌پور
 4. بررسي وضعيت ارائه خدمات واكسيناسيون و پايش رشد، به كودكان زير يكسال و ميزان آگاهي مادران در اين زمينه در پايگاه تحقيقات جمعيتي بندرعباس در سال 1381
  خاطره ماهوري، شهرام زارع، فرهاد خرمي
 5. بررسي اپيدميولوژيك نفريت لوپوس در 40 بيمار بستري در بيمارستان امام خميني تهران
  عليرضا عبادي، بتول زماني، عليرضا سليماني، محمدرضا تمدن، محسن اربابي
 6. سكته مغزي خاموش در بيماران مبتلا به سكته مغزي ترومبوتيك حاد
  فرهاد ايرانمنش، مسعود پورغلامي، احمد صيادي
 7. آيا يوگا در احساس سلامتي مؤثر است؟
  نگين هادي، نهال هادي
 8. مقايسه خشنودي زناشويي در زنان با و بدون غم پس از زايمان
  صديقه عابديني، ناهيد گلمكاني، فاطمه بهداني، حبيب‌الله اسماعيلي، اميد صفا
 9. نيازهاي آموزشي كاربران قرصهاي تركيبي جلوگيري از بارداري با دوز كم (LD) در بندرعباس، سال 1383
  كاظم حسين‌زاده، آسيه پرمهر، رقيه رحمتي
 10. بررسي تأثير آموزش مراقبت از خود در بكارگيري روشهاي مقابله نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه‌كننده به مركز تالاسمي بيمارستان كودكان اميركلاء
  پروين عزيزنژاد، زهرا كاشاني‌نيا
 11. بررسي اختلالات مراجعين كلينيك گفتاردرماني آموزش و پرورش استثنايي بندرعباس در سال تحصيلي 84-1383
  هما ناصح
 12. اثر عوامل محيطي بر وضعيت پرونده‌هاي پزشكي بايگاني بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 1382
  نسرين داوري دولت آبادي، مينا توسلي فرحي، مهربان شاهي
 13. مقايسه تأثير دو روش آموزش به روش سخنراني و پمفلت بر ميزان آگاهي و نگرش دانش‌آموزان دختر سال آخر دبيرستان شهر سيرجان در مورد بيماري ايدز
  سيما كريمي، مجيد كاظمي، زيبا شعباني شهربابكي، رضا وزيري‌نژاد
 14. تحليل هزينه اثربخشي آزمون غربالگري مصرف تركيبات ايپوئيدي در آزمايشگاه مركزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان طي سال 1380
  نوذر نخعي، كورس ديوسالار، علي حسيبي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *