مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 10، شماره 4

 1. چگونگي نقش سيستم اينترلوكين و بر آندومتر، جفت و لانه‌گزيني جنين (مقاله مروري)
  صغري بهمن‌پور
 2. مطالعه الكترودياگنوستيك اعصاب سيستم محيطي در بيماران بهجت
  سيدمصطفي جزايري شوشتري، كامبيز خاموشيان، الهام افلاكي
 3. كاهش جريان خون و درجه حرارت مفصل زانوي موش صحرايي به وسيله مهاركننده‌هاي كانال كلسيم در شرايط التهاب مزمن
  محمد خاكساري حداد، محمدرضا رحماني، غلامرضا اسدي‌كرم، سهراب حاجي‌زاده، مهرداد شهراني
 4. حساسيت آنوفل گونه Fluviatilis James نسبت به حشره‌كش‌هاي مختلف در شهرستان بندرعباس، 1382
  مهران شاهي، حسن وطن‌دوست، محمدرضا عبائي، احمدعلي، حنفي بجد
 5. شيوع افسردگي در زنان باردار و ارتباط آن با بعضي از عوامل اقتصادي – اجتماعي
  غلامحسين احمدزاده، عاطفه صادقي‌زاده، سيامك امانت، ويكتوريا عمراني‌فرد، حميد افشار
 6. شيوع تظاهرات باليني سندرم پيش از قاعدگي و اختلال ملال پيش از قاعدگي در دانشجويان علوم پزشكي بندرعباس
  آذين علوي، عبدالرضا صلاحي‌مقدم، نوشين علي‌ملايري، افسانه رمضان‌پور
 7. بررسي رفتارهاي جنسي در زنان باردار و برخي عوامل مرتبط با آن، بابل 1383
  هاجر پاشا، محمود حاج‌احمدي
 8. بررسي تأثير مشاركت دانش‌آموزان پسر بر مصرف شير و فرآورده‌هاي آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان، سال 1383
  عارف فقيه، منيره انوشه، فضل‌الله احمدي، فضل‌الله غفراني‌پور
 9. تأثير طب فشاري بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل
  كريم ناصري، شعله شامي، بهزاد احسن، محمدرضا زجاجي‌كهن
 10. مقايسه فراواني و شدت افسردگي در بيماران بزرگسال ديابتي مصرف‌كننده قرص و انسولين
  خديجه رنجبر، فرخنده شريف، طاهره دژبخش
 11. سطح آگاهي و نگرش پزشكان عمومي شيراز در مورد پوكي استخوان، 1383
  نگين هادي، رامين شيرالي
 12. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بهورزان خانه‌هاي بهداشت استان كرمان در زمينه تست پاپ اسمير
  مهين علم، سكينه محمدعليزاده، محمدرضا افلاطونيان، منصوره عزيززاده فروزي
 13. بررسي سطح سلامت و كيفيت زندگي آموزگاران مدارس ابتدايي شيراز، 1382
  نگين هادي، ليلا ملك‌مكان
 14. كاربرد زايدات كشاورزي در حذف فنل در محيط‌هاي آبي
  افشين ملكي، اميرحسين محوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *