مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره 2، شماره 1

 1. Rapport sur la Meningite Cerebrospinale Epidemique a Teheran
  A. Machhoun, H. Siadat
 2. Contribution a I’Etude de la Maladie Atheromateuse
  S. P. Azizi, J. L. Delsal, R. Sarlaty, H. Manhouri
 3. A Contribution to the Study of the Association of Pulmonary Emphysema and Peptic Ulcer
  A. T. Nafici
 4. Uveite Massive a Pseudo – Cristallin
  G. Chams, G. Sadoughi
 5. Melanome Maline de L’iris
  G. Chams, G. Sadoughi
 6. Trois cas Curieux de Corps Etrangers Extra – Oculaires
  G. Chams, G. Sadoughi
 7. Sclerose Tubereuse de Bourneville, Rapport d’un Cas
  A. P. Mohagheghi, B. Vadoud Seyedi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *