مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره 8، شماره 3-4

 1. Iron Deficiency Anemia
  Hassan Ahari, Nayer Farzbod
 2. Etude D’une Famille Atteinte D’alpha Thalassemie en Iran
  Esther Aghai
 3. Syndromes Abdominaux Occlusifs Lors des Therapeutiques Aux Anticoagulants
  Mansour Iranpour, George Stoll
 4. A Preliminary Study of Serum Enzymes Levels in Rheumatic Carditis
  M. Pazirandeh
 5. A Propos D’un Cas D’angiomatose Encephalo – Trigeminee Sans Calcification Cerebrale Visible
  Par E. Tchehrazi, Dj. Brimani
 6. Hematuria in Multiple Myeloma
  Ali Akbar Handjani, Bijan Nazari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *