مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره 22، شماره 2

 1. INDUCTION OF STRUCTURAL CHANGES OF ENTERO-URINARY PROSTHESES
  E.Bezzi, D.Potenzoni, G.Stagni, Akbar Tcherassen
 2. BONE AND JOINT INFECTIONS – A PROBLEM
  R.V. GORE, F.R.C.S
 3. RADIOLOGICAL FINDINGS IN PROGRESSIVE SYSTEMIC SCLEROSIS (P.S.S.)
  M. Eghrari, D. Gol-golab
 4. A Serological study of suspected cases of toxoplasmosis in Iran
  Sh. Rafiei
 5. ISOLATION OF VIRUS IN PRODUCTS OF CONCEPTION IN SPONTANEOUS ABORTION
  KAMYAB S.D., AZARI S.D., NATEGH R
 6. Prevention of Malnutrition in Iran: 1. Vitamins
  Ali Wise, Mansour Boroumand-Naini, Hussein Farivar, Akbar Emmami
 7. THE CERVICAL SYMPATHETIC TRUNK AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CERVICAL FASCIA
  Reza Hejazi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *