مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 21، شماره 3

 1. بررسي مقايسه‌اي مشخصات بافت نرم اطراف ايمپلنت با دندان
  مژگان پاك‌نژاد، مريم كشفي، ندا مسلمي
 2. بررسي تناسب بين طرح پانتيك و ريج بي‌دنداني، يك مطالعه مقطعي يك ساله
  سكينه نيكزاد، عباس آذري، مهديه خسروي، الهيار نزادي
 3. مهار رشد ميكروارگانيسم‌هاي پاتوژن كانال ريشه دندان به روش Antibiosis توسط لاكتيك اسيد باكتريا، يك مطالعهIn vitro
  فرخ اكبري نخجواني، محمد سعيد شيخ‌رضايي، سعيد نگهباني
 4. مقايسه دو نوع راديوگرافي پانوراميك متداول و Digital Subtraction در تشخيص ضايعات شبيه‌‌‌‌‌‌سازي شده كنديل منديبل
  مهرداد پنج‌نوش، زهرا غنچه، امير صراف‌زاده
 5. بررسي مقاومت به شكست در اينله‌هاي سراميكي باند شونده به دندان با دو روش رايج كلينيكي حذف اندركات
  منصوره ميرزائي، مريم قوام، زهرا امامي ميبدي
 6. تعيين ضرايب تصحيح تصاوير در تكنيك پانوراميك با استفاده از فانتوم فك پايين
  عليرضا شيرازي، احمدرضا طلايي‌پور، ياسر نوروزپور، حوريه باشي زاده فخار، علي قاسم‌زاده، ناصر شاكري
 7. بررسي اثر خشك شدن و مرطوب‌سازي مجدد قطعات شكسته شده قبل از اتصال مجدد در دندان‌هاي قدامي بازسازي شده با روش اتصال مجدد
  فرزانه شيراني، محمدرضا مالكي‌پور، فايقه آقايي
 8. مقايسه آزمايشگاهي دو روش دستي و چرخشي در آماده سازي كانال دندان‌هاي مولر شيري
  شهرزاد جوادي‌نژاد، مريم زارع جهرمي، اميرعلي ميرعنايت
 9. طرح درمان در بيماران دچار Amelogenesis imperfecta، مروري بر روش‌هاي درماني مختلف و ارايه راهكارهاي مناسب
  عباس آذري، سكينه نيكزاد، فريده گرامي‌پناه، حسينعلي ماهگلي، ليلا صديق‌پور
 10. آگاهي دندانپزشكان شركت كننده در چهل و هفتمين كنگره بين المللي دندانپزشكي در مورد تجويز آنتي‌بيوتيك پروفيلاكتيك جهت پيشگيري از اندوكارديت باكتريال
  مريم السادات هاشمي‌پور، محمد رضا كوركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *