مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 11، شماره 2

 1. مقايسه حاملگي و سندرم تحريك بيش از حد تخمدان با استفاده از دو روش آگونيستهاي هورمون آزاد كننده گونادوتروپين وگونادوتروپين جفتي در تحريك تخمك گذاري بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
  مهتاب زينال زاده، زهرا بصيرت
 2. بررسي فراواني گونه هاي پرووتلا در زنان با عفونت واژينوز باكتريائي و تعيين مقاومت دارويي آنها
  رسول يوسفي مشعوف، مرضيه اتوگر
 3. تأثير طب فشاري بر نقطه 6 طحالي در طول مدت زايمان
  پروانه حيدري، فاطمه مژده، سيد رضا مظلوم، كتايون تنباكويي، كبري جودكي
 4. مقايسه ميزان باروري با سه روش درماني درسندرم تخمدان پلي كيستيك
  فاطمه وحيد رودسري، صديقه آيتي، پريسا ظريف نجفي، محمد تقي شاكري
 5. مصرف ويتامين ث و پارگي زودرس پرده هاي جنيني
  محبوبه حاجي فقها، طاهره كشاورز، محمد ابراهيم پارسانژاد، عبدالرضا رجائي فرد
 6. مقايسة تأثير دو روش بيهوشي عمومي و بي حسي موضعي بر تغييرات هموگلوبين پس از سزارين
  مهرانگيز زماني، ماندانا منصور قناعي، پوران حاجيان، شهلا نصراللهي
 7. عوارض كاهش فشار خون در بي حسي اپيدورال طي زايمان واژينال و اثر آن بر نوزاد
  زهرا شهشهان، نيلوفر فرجي زاده، مژده قاسمي
 8. مقايسه تاثيربستن زودرس و ديررس بندناف بر آپگار نوزاد
  اعظم جهازي، معصومه كردي، سيدرضا مظلوم
 9. گزارش يك مورد نادر از سندرم آكوندروژنزيس نوع II
  حسن بسكابادي، غلامعلي معموري