مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه جراحي ايران « دوره 12، شماره 33

 1. روش‌هاي تخليه فضاي جنب
  عـزيزالله عبـاسي، مهـرداد عرب، ابوالقاسـم دانشور كاخكي، محمدبهگام شادمهـر، مجتبي جواهـرزاده، ساويز پژهان
 2. جراحي قلب در مركز تحقيقات قلب و عروق بيمارستان شهيد مدرس: پيامدها و عوامل خطـر
  سيداحمد حسنتاش، كـورش ميـرپور، ضرغام حسين‌احمدي
 3. بررسي تـروماي اربيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 15 خرداد طي سال‌هاي 1379ـ 1382
  سيداسماعيل حسن‌پور، بهـزاد خوروش
 4. مرحله‌بندي (Staging ) بيمار مبتلا به سرطان تخمدان طي سال‌هاي 1360 ـ 1380 در بيمارستان‌هاي شهر اصفهان
  زهـرا شهشهان، فاطمه قريشي
 5. ترميم لاپاراسكوپيك 14 مورد زخم دوازدهة سوراخ شده طي سال‌هاي 1374-1382 در بيمارستان آراد
  علـي ستايش، حشمت الله كلبـاسي
 6. مقايسة مزايا و محدوديت‌هاي آپاندكتومي لاپاراسكوپيك با آپاندكتومي باز در 47 بيمار در بيمارستان امام خميني، 1380-1381
  فـرامرز كريميان، حسن امامي‌رضوي، داريوش جليلي، رضا واعظ‌افشار
 7. بررسي مقايسه‌اي شيوع فتق اينگـوينال در كارگران ساختماني (گـروه مورد) و كارمندان دولت (گـروه شاهد)
  محمـود سعيدي، مينـو موحدي
 8. بررسي نتايج درمان شكستگي‌هاي استابولوم با جراحي در بيمارستان سينا در سال‌هاي 1378- 1381
  محمدجواد زهتاب، پرويز حبيب‌الله‌زاده، بابك سياوشي
 9. مقايسه عوامل پيش‌آگهي دهندة سرطان پستان شامل C-erbB2 ، P53 و گيـرنده‌هاي استـروئيدي با علائم باليني در 191 بيمار در بيمارستان شهداء تجريش
  محمداسماعيل اكبري، آزيتا عجمي، عصمت‌السادات هاشمي، شهپر حقيقت
 10. نتايج بازسازي ديفكت‌هاي وسيـع زانو با فلاپ‌هاي ناحيه‌اي
  صدرالله معتمد، بهـزاد خوروش، حميد دغاغله
 11. تومور بدخيم با سلول‌هاي گرد و كوچك (M.S.R.C.T) و گـزارش موارد 10 سالة آن در بيمارستان قائم (عج) 1370-1379
  سيدضياءالله حقـي، رضا باقـري، تقي غياثي‌مقـدم، عليـرضا قنادان
 12. گـزارش يك مورد ترميـم اولية پارگي مـري در داخل قفسة سينه با تشخيص ديررس و مـرور متـون پزشكي
  ابوالقاسم دانشور كاخكي، عبدالحميد بديعي، مهدي غنچه، عزيزالله عباسي
 13. گـزارش يك مورد انسداد رودة باريك به علت هـرني
  زهـرا اخـوان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *