مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) « دوره 10، شماره 2

 1. Efficacy of Venlafaxine and Methylphenidate in the Treatment of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Firoozkoohi M, Arabgol F, Rajezi S, Shams J
 2. Assessment of the Effect of Sisymbrium Consumption on Spontaneous Labor in Nulipars
  Mohammadinia N, Rezaei M, Loripoor M, Vazirinejad R
 3. Effectiveness of Three Coagulants of Polyaluminum Chloride, Aluminum Sulfate and Ferric Chloride in Turbidity Removal from Drinking Water
  Kord Mostafapoor F, Bazrafshan E, Kamani H
 4. Effectiveness of 5% and 10% Deconex53plus in Rapid Decontamination of Gutta-percha Cones
  Mohammadi Sichani M, Bahreini B, Hasan Zadeh A, Parsafar S
 5. Histopathological Effects of Soldering Fumes on Respiratory Tract Epithelium in Rat
  Arab MR, Mirzaei R, Karimi M, Moin A, Mashhadi R
 6. بررسي شاخص هاي آناتوميك راه هوايي بيماران داراي لوله گذاري مشكل كانديد عمل جراحي انتخابي
  ميترا جبل عاملي، محمود سقايي، مجيد جابر زاده انصاري
 7. بررسي تغييرات سايتوكينهاي پيش التهابي و عامل فعاليت التهاب عروقي پس از تمرينات استقامتي منظم
  مهدي مقرنسي، عباسعلي گائيني، داريوش شيخ الاسلامي وطني
 8. مقايسه وضعيت پريودونتال مادران داراي زايمان زودرس وتولد نوزاد كم وزن با مادران داراي زايمان طبيعي
  محمدايوب ريگي، فاطمه كيخا، ليلا فرهاد ملاشاهي، فرشته اربابي
 9. تاثير خودپايشي قند خون در بهبود سطح هموگلوبين گليكوزيله و كنترل قند خون در بيماران ديابتي(مطالعه مروري)
  مريم پيماني، محمد رضا مهاجري تهراني، محمد حسين فروزانفر
 10. ليوميوم لوله رحمي، گزارش يك مورد
  بتول تيموري، ناهيد سخاور، معصومه ميرتيموري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *