مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه جراحي ايران « دوره 14، شماره 2

 1. سنـدرم كمپارتمان
  علي‌اكبـر بيگي، حسين طاهـري، سياوش صحت
 2. بررسي نتايج استفاده از چسب‌هاي فيبريني به جاي نخ در آناستوموز دستگاه گوارش پس از رزكسيون روده: يك مطالعة تجربي بر روي نمونه‌هاي حيواني
  مهـدي راستي‌اردكاني، محمدرضا عسگـرزاده، سيدابـراهيم نوريان، وحيد گـوهريان، سياوش صحت
 3. تعيين اندازه‌هاي دستگاه تناسلي خارجي در مردان جوان و بررسي رابطة آنها با پارامتـرهاي سوماتومتريك ديگر
  داراب مهـربان، غلامحسين نادري، سيدعلي تحويلـدار، مسعـود صالحي، مهدي اميرچقماقي
 4. بررسي نتايج كارگـذاري كاتاتر وريد مركزي در نوزادان و كودكان در بيمارستان الزهراء اصفهان
  مسعـود ناظم، محمود اشرفي، مهرداد حسين‌پور، علي‌اكبر بيگي،‌ عبدالحميد عمويي
 5. بررسي اثر مـرفين در نشانه‌ها و علائـم فيـزيكي شكـم حـاد در مـراجعه‌كنندگان به اورژانس بيمارستان دكتر شريعتي طي سال‌هاي 1383 تا 1384
  احمدرضا سروش، ژامك خورگامي، حسين محمودزاده، نگين حسيني‌عراقي
 6. رابطة شاخص تودة بدني با تركيب سنگ‌هاي صفراوي در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان لقمـان حكيم طي سال‌هاي 1383-1385
  روح‌الله يگانه، ناهيـد رفيعي، محمـود جلالي، نـورالله صالحـي، اسماعيل حاجي‌نصرالله، مينـا احمدي، محمد بشاشتي، فرهنگ عسگـري، محسن حجتي
 7. بررسي بروز رسپتور اندروژني و اثر آن بر بقاء يك گروه از بيماران مبتلا به سرطان پستان با پيگيري طولاني در انستيتو كانسر
  فـرشته انساني، زهـره نوذريان، پيمـان حداد، نرگس ايزدي‌مود
 8. مقايسه تأثيـر ترامادول و پيتدين بر روي لرز بعد از ترميم فتق اينگواينال با روش بيهوشي اسپينال، در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در مدت 18 ماه
  محمـدرضا رفيعي، سيدجلال هاشمـي، عبـدالحسين داودآبـادي، محسن‌اديب‌حاج‌باقـري
 9. بررسي فراواني هيستوپاتولوژيك تومورهاي ستون فقرات طي 20 سال در بيمارستان‌‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مقايسه با ساير گزارشات
  محمدعلي عـرفاني، هـرمز نورائي، حميد نمـازي
 10. بررسي عوارض جراحي در درمان آنوريسم‌هاي مغـزي: آيا زمان جراحي بر پي‌آمد و عـوارض جراحي تأثيـرگذار است؟
  مسعـود شابه‌پـور، علي ارجمنـد، حسين صفدري، شيـرزاد ازهـري، حسين نايب‌آقائي،‌ حسن‌رضا محمدي
 11. گـزارش يك مـورد تومـور كارسينـوئيد مجراي مشترك صفـراوي و مـروري بر منابع پزشكي
  مصطفـي جابرانصاري، محمـدرضا عزيزي، حميد محقـق، مـروا طهماسبي‌راد
 12. ترميم تخريب عفـوني بيني و بافت‌هاي اطراف دهان (نوما) در دوران كودكي
  فـرهاد حافظي، بيـژن نقيب‌زاده، اميـرحسين نوحي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *