مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد « دوره 3، شماره 3

 1. اثر بخشي و قابليت تحمل درمان با كابرگولين در بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي
  ويدا بهراد، ليلا حفيظي
 2. شيوع آلودگي به HIV-I در افراد با تست سرولوژي مثبت سيفيليس
  فاطمه حبيبي، حسين مختاري، مرضيه گازراني، مرجان لاهوتي، ناز روشني زعفرانلو
 3. ارزش هيپررفلكسي و ساير معاينات استاندارد عصبي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي
  محسن مهدي نژاد كاشاني، سيدمهران همام، وحيد سعادتيان، فاطمه جهان بين
 4. نقش سيگار در ايجاد اوتيت مديا در كودكان 5 تا 15 ساله
  ساسان عين القضاتي، محبوبه آدمي دهكردي، سيدمسعود شريفي دلوئي
 5. شيوع باكتري يوري بدون علامت و الگوي حساسيت دارويي در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه تهران
  مريم كشاورز، غلامرضا بابايي
 6. ميزان آگاهي و نيازمندي هاي آموزشي-بهداشتي زنان مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله (عج) در مورد بيماري ايدز در سال 1386
  افسانه لالويي، نفسيه كاشاني زاده، مجتبي تيموري، سيدياسر سعيدي
 7. ميزان آگاهي و نگرش پزشكان و پيراپزشكان در خصوص منشور حقوق بيماران در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در طي سال 1385
  محمد اميري، الهام صادقي، سعيد ناظمي
 8. ضريب هوشي در اطفال با علائم انسداد راه هوايي فوقاني ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد
  محبوبه آدمي دهكردي، ساسان عين القضاتي، وحيد سعادتيان، حسين حسيني، آناهيد امينيان