مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله توانبخشي نوين « دوره 2، شماره 1

 1. بررسي كيفيت زندگي در بيماران سكته مغزي شهر كرمانشاه
  ايوب فتاحي، اكرم آزاد، علي منتظري
 2. مقايسه حافظه كاري فضايي و استفاده از راهكارها در كودكان مبتلا به فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك با كودكان طبيعي 7 تا 12 سال
  مجتبي سلطانلو، غلامرضا عليايي، مهدي تهراني دوست، مهدي عبدالوهاب، حسين باقري، سقراط فقيه زاده
 3. مقايسه روش گرما، تمرين درماني و روش تركيبي ليزر، گرما درماني و تمرين درماني بر علايم استئو آرتروز (بانوان 65-40 سال)
  محمد رضا هاديان، طاهره جهانگرد، فرشته پوركاظمي، حسن مظاهري، عبدالعلي خوش اخلاق، ملك ظهوريان، شهره جلائي
 4. بررسي تاثير تمرينات مقاومتي پيشرونده بر قدرت و زبردستي افراد فلج مغزي
  حسين باقري، مهدي عبدالوهاب، حميد رضا صادقي، محمود جليلي، سقراط فقيه زاده
 5. بررسي رفتار غيرخطي فعاليت عضلات اكستانسوركمر به دنبال بروز خستگي در زنان مبتلا به كمردرد غير اختصاصي
  سعيد طالبيان، حسين باقري، غلامرضا عليايي، ناهيد براتي، مريم عباس‌زاده
 6. شيوع كوتاهي همزمان عضلات كاف و همسترينگ در دختران 3 تا 17 ساله در مناطق 3 و20 آموزش و پرورش تهران
  زهرا فخاري، مريم صنوبري، شهره جلايي
 7. معرفي Movement Quick Release در بررسي اثرات كوتاه مدت كشش پاسيو بر شاخص هاي طول و سفتي عضلات همسترينگ كوتاه شده
  آزاده شادمهر، حيدر گودرزي، غلامرضا عليايي، سعيد طالبيان مقدم، سقراط فقيه زاده
 8. بررسي تاثير اختصاصي دو نوع اسپلينت ولار و دورسال در كاهش اسپاستيسيته دست كودكان فلج مغزي اسپاستيك6-4 سال
  مهدي عبدالوهاب، حسين باقري، اكرم دليري، غلامرضا عليايي، محمود جليلي، سقراط فقيه زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *