مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 16، شماره 5

 1. بررسي صد مورد مايع مغزي نخاعي دركودكان بستري شده به علت تشنج تب
  مطهره گلستان، راضيه فلاح، صديقه اخوان كرباسي
 2. بررسي فراواني و فاكتورهاي مساعد كننده چاقي و افزايش وزن در كودكان پيش دبستاني شهر يزد
  صديقه اخوان كرباسي، راضيه فلاح، مطهره گلستان، مهدخت صدر بافقي
 3. عوامل مؤثر بر بقاي اطفال مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك، مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد
  اعظم السادات هاشمي، محمدعلي منوچهري نائيني، ضياء اسلامي، امير بهرامي احمدي، مريم خيرانديش، مهدي رفيعيان
 4. بررسي شيوع اختلالات شنوايي در بين كودكان سنين 6-3 سال مهدكودك هاي شهر يزد
  محمدحسين برادران‌فر، ابوالفضل ملاصادقي، زهرا جعفري
 5. رابطه شغل پدران با بدخيمي لوسمي و لنفوم غير هوچكين در كودكان
  اعظم السادات هاشمي، ضياء اسلامي، فروغ السادات نوراني، مريم خيرانديش، زهرا زارعيان يزدي، خديجه دهقاني
 6. وضعيت گواتر در دانش آموزان 11-6 ساله بخش هاي جنوبي شهرستان خاتم
  حسن مظفري خسروي، فاطمه زارع هرفته، محمد هادي فرحزادي، محمد افخمي اردكاني، احمد جعفري ندوشن
 7. ضريب آپگار و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده بيمارستان هاي شهر يزد
  ضياء اسلامي، راضيه فلاح
 8. نتايج پيگيري بيماران بستري شده با تشنج تب از نظر تكرار تشنج با و بدون تب بعدي
  راضيه فلاح، صديقه اخوان كرباسي، مطهره گلستان، ضيا اسلامي، احمد شجري، فهيمه السادات ميرناصري
 9. ايمونوفنوتايپ اطفال مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك، مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
  اعظم السادات هاشمي، محمد علي منوچهري نائيني، ضياء اسلامي، محمد حسن لطفي، مريم خيرانديش، مهدي رفيعيان
 10. مشخصات دموگرافيك و باليني اولين حمله تشنج تب كودكان
  راضيه فلاح، صديقه اخوان كرباسي، فهيمه السادات مير ناصري
 11. معرفي يك بيمار مبتلا به سندرم كم خوني پاسخ دهنده به تيامين
  اعظم السادات هاشمي، عبدالحميد جعفري، مريم خيرانديش، خديجه دهقاني، فروغ السادات نوراني، فاطمه متوسليان
 12. يك مورد سكته مغزي هموراژيك در كودكان
  راضيه فلاح، احمد شجري، نعيمه طبخي
 13. مروري بر رتينوبلاستوما و گزارش سه مورد رتينوبلاستوم دوطرفه
  محمدرضا بشارتي، اعظم السادات هاشمي، مريم خيرانديش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *