مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 4، شماره 12-13

 1. تبيين مفهوم خانواده سالم از ديدگاه نوجوانان زنجاني
  سرور پرويزي، خديجه اميني‌زاده، اكرم ثناگو، فريبا سپهوند
 2. مصرف سيگار توسط والدين و خطر بروز سرطان در كودكان
  ميترا ادراكي، معصومه رامبد، عفت السادات مروستي، سيد حميدرضا طباطبايي
 3. وضعيت انجام روش‌هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن در زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز
  عزيزه فرشباف خليلي، مهناز شهنازي، عاطفه قهوه چي، شيوا ترابي
 4. مدرس باليني اثربخش: يك مطالعه كيفي
  فاطمه حشمتي نبوي، زهره ونكي
 5. تأثير فشردن قفسه سينه در زمان بازدم قبل از ساكشن داخل تراشه بر ميزان خروج ترشحات راه هوايي بيماران تحت تهويه مكانيكي
  محمود كهن، ناهيد محمد طاهري، ابراهيم رحيمي، مصطفي جوادي، حميد ممتحن
 6. تأثير آموزش كارگاهي مهارت‌هاي مديريت زمان بر ميزان كاربرد آن توسط سرپرستاران
  حميرا خدام، شهره كلاگري
 7. بررسي مراحل تغيير رژيم غذايي و نگرش به تغذيه در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري- مامايي فاطمه (س) شيراز
  مهناز شفاخواه، مرضيه معطري
 8. تأثير آموزش بر دانش و عملكرد پرستاران در رابطه با ايدز در بخش‌هاي اورژانس بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  نيلوفر پاسيار، سكينه غلامزاده
 9. بررسي اندازه شبكه اجتماعي و منابع حمايت عاطفي و عوامل مرتبط با آن‌ها در بيماران مبتلا به سرطان
  سعيده حيدري
 10. سيرنومليا: يك گزارش موردي
  عصمت سعيدي، ليلا جويباري، اكرم ثناگو

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *