مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره 8، شماره 61

 1. فراواني آنتي بادي عليه توكسوكارا كانيس در كودكان دبستاني مبتلا به سرفه
  سيدمحمد علوي،غلامحسين سفيدگران
 2. بررسي اثر پيشگيري كننده عصاره هيدروالكلي برگ توت سفيد
  اردشير ارضي، محسن رضايي، نسرين عاقل، زهرا نظري، سميه نوري ممبيني
 3. بررسي درصد ابتلا به اختلال گلوكز ناشتا در افراد مبتلا به نقص آنزيم گلوكز-6- فسفات دهيدروژناز مراجعه كننده به بيمارستانهاي شفا و گلستان اهواز
  ديان داير، محمدطه جلالي، محمدحسين حقيقي زاده
 4. بررسي علل تشنج در نوزادان بستري شده به علت تشنج، در بيمارستان هاي امام خميني (ره) و ابوذر اهواز 1385-1382
  مسعود دهدشتيان، علي اكبر مومن، طاهره ضيايي، شهرام مرادخاني
 5. بررسي اثراگزامات بر حركت اسپرم در موش صحرائي درشرايط In vivo
  منيژه كدخدايي اليادراني، قاسم ساكي، جواد ساكي
 6. اپيدميولوژي توده هاي مدياستن طي مدت پنج سال(1387-1382 ) در اهواز
  عبدالهادي جهانشاهي، سيد منصور عالمشاه
 7. بررسي عملكرد بيماران مبتلا به آسيب مغزي در آزمون ديداري- حركتي بندرگشتالت در مقايسه با تصاوير MRI مغز آنها با افراد بهنجار
  نجمه حميد، مجيد غفاري
 8. مقايسه سطح سرمي آهن و فريتين وTIBC سرم در بيماران مبتلا به آفتهاي
  آرش عزيزي، ميترا دبيرزاده
 9. محاسبه فاكتور خروجي(OF) براي پرتوهاي فوتوني با انرژي 6 و 18
  محمدجواد طهماسبي بيرگاني, محمدعلي بهروز, سيدمحمد حسيني, علي محمد شيخي, سيدمجتبي كربلايي
 10. اندازه گيري تغييرات طول سرويكس در طي حاملگي طبيعي با استفاده از سونوگرافي واژينال
  مرتضي طهماسبي، راضيه محمدجعفري، مهنوش برابي، سيدمحمد باستاني، ارمغان مروج آل علي، محمد پيپل زاده
 11. مقايسه دو روش درماني پروستاگلاندين E1 واژينال با پروستاگلاندين E1 واژينال و خوراكي در درمان طبي سقط فراموش شده سه ماهه اول
  راضيه محمدجعفري، معين نجفيان، مژگان براتي، نگار عسكري، افسانه آذركيش
 12. بررسي تاثير تكرار آموزش بهداشت دهان و دندان بر شاخصهاي بهداشتي دانش آموزان 9 و10 ساله شهر اهواز در سال 1383
  ليلا بصير، ماشاءالله خانه مسجدي، بهمن دشت بزرگي
 13. ارتباط پريودنتيت مزمن با مقدار كلسترول، تري گليسريدها و كلسترول LDL و HDL پلاسما در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي اهواز در سال87-86
  ليلا گل پسندحق، فرامرز زكوي، فاطمه حاجي زاده
 14. بررسي مشكلات رواني بيماران مبتلا به آلو پسي آره اتا
  سرور نعمت پور، زهرابيگم موسوي، لاله جمسي، طاهره طالب زاده
 15. بررسي تأثير ماساژ با روغن نارگيل بر وزن گيري نوزادان نارس
  ناهيد جوادي فر، شهلا فعال سياهكل، ميترا تدين، مسعود دهدشتيان، محمود لطيفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *