مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 10، شماره 2

 1. بررسي آزمايشگاهي اثر ضدميكروبي اسانس آويشن شيرازي بعنوان محلول شستشودر كانال ريشه آلوده به باكتري انتروكوكوس فيكاليس
  شهره روانشاد، عزت ا… بصيري، مسعود محمدزاده
 2. مقايسه­ي اثر ضد باكتريايي محلول كلرهگزيدين- كلسيم هيدروكسايد و كلرهگزيدين- سالين بر باكتري انتروكوكوس فيكاليس
  مريم زارع جهرمي، مسيح اثنا عشري اصفهاني
 3. مقايسه­ي ميزان مواد برجامانده پس از درمان دوباره­ي كانال­هاي ريشه­ي پرشده با رزيلون و گوتاپركا
  فاطمه شهرامي، مينا زارعي، مهدي وطن پور
 4. ميزان تظاهر سيتوكراتين­هاي 13 و 18 در كيست­هاي ادنتوژنيك و آملوبلاستوما به روش ايمونوهيستوشيمي
  پرويز ديهيمي، محمد دانش اردكاني
 5. بررسي توصيفي- باليني از 134 مورد كيست ادونتوژنيك در يك دوره­ي ده ساله
  گيتا رضواني، سهيل پرديس، الهام شريفي
 6. اثر عامل باندينگ بر ريز‌نشت فيشورسيلانت در ميناي آلوده به بزاق
  مريم كرمي نوگوراني، شهرزاد جوادي نژاد، نغمه طلاكوب
 7. نياز به درمان ارتودنسي در دانش­آموزان 14 تا 18 ساله شهر شيراز
  سيده مريم اميدخدا، شهلا مومني دانايي، مرتضي عشاق، امير حسين نجفي، شاهين ستوده­مرام
 8. آگاهي و نگرش گروهي از مراجعين به يك مركز دندانپزشكي در رابطه با بيماري ايدز
  مريم راد، مريم السادات هاشمي پور، رشيد عليزاده
 9. بررسي مقايسه­اي حلاليت سمان­هاي زينك فسفات و پلي كربوكسيلات با استفاده از روش 2725 و 2726 استاندارد ايران
  محمود صبوحي، مسيح الله طاهر، اعظم ياراحمدي
 10. بررسي اثر ليزر كم توان در درمان آفت عود كننده دهان
  حيدر خادمي، امير منصور شيراني، فريد نيك اقبال
 11. نگرش دندانپزشكان ايران در تجويز داروهاي ضد درد
  فهيمه بقايي، مريم رئوف، شهلا كاكويي، شهرزاد ادهمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *