مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 6، شماره 3

 1. بررسي عوامل مؤثر در علاقه مندي دختران شاغل به تحصيل در رشته هاي علوم پايه در شهر فيروز آباد
  صديقه افشاري پور، طاهره پور صادق
 2. ارتقاء سطح سلامت دختران جوان با آموزش روشهاي پيشگيري از رفتارهاي پر خطر جنسي در ايدز ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1385
  نوريه اميرزاده، جميله اميرزاده، حميده خليل زاده
 3. بررسي مقايسه اي تاثير IVIG توام با فتوتراپي و فتوتراپي تنها در كاهش بيلي روبين غير مستقيم نوزادان با بيماري هموليتيك با علت ناسازگاري Rh يا ABO
  نادر پاشاپور، محمد كرمي يار، شاه صنم غيبي، احمد جهان سپاس
 4. مقايسه اثر ضد عفوني كنندة Decosept با پويدون آيودين بر روي فلور نرمال پوست دست
  نورالدين شريفي، ناصر صمدي آيدنلو
 5. بررسي فلبيت ناشي از نصب كاتتر وريدي در بيماران بستري درICU مركز پزشكي بعثت شهر سنندج
  نسرين عليرمائي
 6. بررسي ارتباط حمايت هاي اجتماعي با سلامت روان پرستاران بخش هاي ويژه بيمارستان هاي منتخب شهرستان اروميه سال 1385
  شاديه لبادي، كاوه كريمي، محبوبه صفوي، محمود محمودي
 7. بررسي نيازهاي آموزشي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مزمن مراجعه كننده به بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
  محبوبه نصيري، بهناز رحيميان، مژگان لاريجاني، شهلا نوروزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *